Ćwiczymy razem - prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Projekt dofinansowany przez: Powiat Wadowicki

Okres realizacji: 15 marzec 2018 – 15 wrzesień 2018

Wysokość dotacji: 6 000 zł

Opis projektu:

Projekt dotyczy: rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 18 roku życia z terenu Powiatu Wadowickiego.

Główny cel zadania: usprawnienie co najmniej 12 dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wadowice
w okresie 15 marzec – 15 wrzesień 2018 dzięki organizacji cyklu bezpłatnych, indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych z wykorzystaniem zestawu specjalistycznego sprzętu i pomocy.

Podsumowanie projektu:

  1. Udzielono rzeczowego wsparcia w postaci specjalistycznych usług dla 17 dzieci niepełnosprawnych. Zrealizowano 110 godzin zajęć rehabilitacyjnych dla beneficjentów, zatrudniono do projektu 1 rehabilitanta.
  2. Nastąpiła poprawa sprawności w zakresie motoryki małej i dużej u 90 % beneficjentów projektu.
  3. Nastąpiła pozytywna zmiana w zakresie zmniejszenia deficytów w sferze układu kostnego i mięśniowego oraz w sferze zaburzeń równowagi i wad postawy u 70 % beneficjentów projektu.
  4. Pobudzono do podjęcia aktywności własnej oraz poprawiono wiarę we własne możliwości u beneficjentów 80 % beneficjentów projektu.

PROJEKT ZAKOŃCZONY
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego