Ćwiczymy razem - prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Projekt dofinansowany przez: Powiat Wadowicki

Okres realizacji: 15 marzec 2018 – 15 wrzesień 2018

Wysokość dotacji: 6 000 zł

Opis projektu:

Projekt dotyczy: rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 18 roku życia z terenu Powiatu Wadowickiego.

Główny cel zadania: usprawnienie co najmniej 12 dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wadowice
w okresie 15 marzec – 15 wrzesień 2018 dzięki organizacji cyklu bezpłatnych, indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych z wykorzystaniem zestawu specjalistycznego sprzętu i pomocy.

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego