Mój żywioł - ruch

Tytuł projektu: Mój żywioł - ruch

Projekt dofinansowany przez: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Okres realizacji: 1 czerwiec 2018 - 30 listopad 2018

Wysokość dotacji: 16 000 zł

Opis projektu:

Główny cel zadania: aktywizacja ruchowa co najmniej 25 dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wadowice w okresie czerwiec - listopad 2018 dzięki organizacji cyklu bezpłatnych, indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych na basenie oraz w salach rehabilitacyjnych.

Cele szczegółowe:

1.        rozwój motoryki dużej i małej beneficjentów projektu z deficytami rozwojowymi

2.        zmniejszenie deficytów beneficjentów projektu w sferze układu kostnego i mięśniowego

3.        zmniejszenie deficytów beneficjentów projektu w sferze zaburzeń równowagi i wad postawy

4.        pobudzanie beneficjentów projektu do podjęcia aktywności własnej oraz wzmocnienie ich wiary we własne możliwości

sposób realizacji celów 1-4: organizacja zajęć indywidualnych z zakresu rehabilitacji na basenie oraz sali rehabilitacyjnej dopasowanych do potrzeb każdego beneficjenta projektu

5.        wsparcie rodzin dotkniętych niepełnosprawnością

sposób realizacji: organizacja specjalistycznego wsparcia dla beneficjentów projektu bez pobierania opłat od rodzin

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Najważniejszym rezultatem zadania było uaktywnienie  ruchowe beneficjentów projektu (37 dzieci i młodzieży). Trwałość rezultatów projektu utrzyma się pod warunkiem kontynuacji i wzmacniania działań Stowarzyszenia na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kolejnych latach

  • Udzielono rzeczowego wsparcia w postaci specjalistycznych usług dla 37 dzieci niepełnosprawnych. Planowany był udział w projekcie 25 dzieci i młodzieży, ale z powodu dużego zainteresowania wsparciem, zwiększono liczbę beneficjentów.
  • Zrealizowano 340 godzin zajęć rehabilitacyjnych dla beneficjentów na sali rehabilitacyjnej i na basenie, zatrudniono do projektu 3 rehabilitantów.
  • Zakupiono zestaw pomocy do zajęć, które podniosły jakość i uatrakcyjniły zajęcia aktywizacyjne.
  • Nastąpiła pozytywna zmiana w zakresie podejmowania  aktywności własnej oraz wzmocnienie ich wiary we własne możliwości u 90 % beneficjentów projektu.
  • Nastąpiła poprawa sprawności w zakresie motoryki małej i dużej u 90 % beneficjentów projektu.
  • Nastąpiła pozytywna zmiana w zakresie zmniejszenia deficytów w sferze układu kostnego i mięśniowego u 70 % dzieci objętych projektem.Nastąpiła pozytywna zmiana w zakresie zmniejszenia deficytów w sferze zaburzeń równowagi i wad postawy u 70 % dzieci objętych projektem.
PROJEKT ZAKOŃCZONYKup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego