Mój żywioł - ruch

Tytuł projektu: Mój żywioł - ruch

Projekt dofinansowany przez: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Okres realizacji: 1 czerwiec 2018 - 30 listopad 2018

Wysokość dotacji: 16 000 zł

Opis projektu:

Główny cel zadania: aktywizacja ruchowa co najmniej 25 dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wadowice w okresie czerwiec - listopad 2018 dzięki organizacji cyklu bezpłatnych, indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych na basenie oraz w salach rehabilitacyjnych.

Cele szczegółowe:

1.        rozwój motoryki dużej i małej beneficjentów projektu z deficytami rozwojowymi

2.        zmniejszenie deficytów beneficjentów projektu w sferze układu kostnego i mięśniowego

3.        zmniejszenie deficytów beneficjentów projektu w sferze zaburzeń równowagi i wad postawy

4.        pobudzanie beneficjentów projektu do podjęcia aktywności własnej oraz wzmocnienie ich wiary we własne możliwości

sposób realizacji celów 1-4: organizacja zajęć indywidualnych z zakresu rehabilitacji na basenie oraz sali rehabilitacyjnej dopasowanych do potrzeb każdego beneficjenta projektu

5.        wsparcie rodzin dotkniętych niepełnosprawnością

sposób realizacji: organizacja specjalistycznego wsparcia dla beneficjentów projektu bez pobierania opłat od rodzin
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego