Organizacja obozów sportowych

Tytuł projektu: Organizacja obozów sportowych

Projekt dofinansowany ze środków finansowych: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegającego na upowszechnieniu sportu osób niepełnosprawnych

Okres realizacji: 1 lipiec 2018 - 30 wrzesień 2018

Wysokość dotacji: 35 000 zł

Opis projektu:

Projekt przyczyni się do rozwoju aktywności sportowej osób niepełnosprawnych oraz integrację osób niepełnosprawnych poprzez sport i rekreację. W ramach otrzymanej dotacji zostanie zorganizowany obóz sportowy w Karwi.

Cele programowe:
  • rozpowszechnianie idei krzewienia kultury fizycznej wśród mieszkańców Województwa Małopolskiego
  • promowanie sportu osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców Województwa Małopolskiego
  • zwiększanie wiedzy mieszkańców Województwa Małopolskiego na temat sportu osób niepełnosprawnych
  • stymulowanie rozwoju fizycznego BO
  • systematycznie pobudzano BO do podjęcia aktywności fizycznej
  • wzmacnianie wiary BO we własne możliwości
  • wzmacnianie i usprawnianie motoryki małej i dużej u BO
PODSUMOWANIE PROJEKTU
Osiągnięto założone cele programowe. Organizacja osoby sportowego przyczyniła się do rozpowszechnienia idei
krzewienia kultury fizycznej wśród mieszkańców Województwa Małopolskiego, promowania sportu osób
niepełnosprawnych wśród mieszkańców Województwa Małopolskiego oraz zwiększenia wiedzy mieszkańców
Województwa Małopolskiego na temat sportu osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne, które wzięły
udział w obozie stymulowały swój rozwój fizyczny, były systematycznie pobudzane do podjęcia aktywności
fizycznej, wzmocniły wiarę we własne możliwości oraz wzmocniły i usprawniły motorykę małą i dużą. 

PROJEKT ZAKOŃCZONY
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego