Organizacja obozów sportowych

Tytuł projektu: Organizacja obozów sportowych

Projekt dofinansowany ze środków finansowych: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegającego na upowszechnieniu sportu osób niepełnosprawnych

Okres realizacji: 1 lipiec 2018 - 30 wrzesień 2018

Wysokość dotacji: 35 000 zł

Opis projektu:

Projekt przyczyni się do rozwoju aktywności sportowej osób niepełnosprawnych oraz integrację osób niepełnosprawnych poprzez sport i rekreację. W ramach otrzymanej dotacji zostanie zorganizowany obóz sportowy w Karwi.

Cele programowe:
  • rozpowszechnianie idei krzewienia kultury fizycznej wśród mieszkańców Województwa Małopolskiego
  • promowanie sportu osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców Województwa Małopolskiego
  • zwiększanie wiedzy mieszkańców Województwa Małopolskiego na temat sportu osób niepełnosprawnych
  • stymulowanie rozwoju fizycznego BO
  • systematycznie pobudzano BO do podjęcia aktywności fizycznej
  • wzmacnianie wiary BO we własne możliwości
  • wzmacnianie i usprawnianie motoryki małej i dużej u BO
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego