SZANSA – dobry adres VI

Projekt dofinansowany przez: Gminę Wadowice

Okres realizacji: 1 marzec 2018 - 31 grudzień 2018

Wysokość dotacji: 34 000 zł

Opis projektu: 

Celem głównym projektu jest objęcie co najmniej 50 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkującej tereny Gminy Wadowice w wieku 2 – 24 lat, pomocą opiekuńczo-terapeutyczną przy jednoczesnym zagospodarowaniu ich czasu wolnego w okresie marzec – grudzień 2018 w ramach świetlicy SZANSA.

Zakres rzeczowy zadania: organizacja czasu wolnego dla dzieci niepełnosprawnych w ramach świetlicy SZANSA w Wadowicach w postaci: grupowych zajęć pedagogicznych dla dzieci i młodzieży oraz okolicznościowych imprez wspierających wychowanków świetlicy wraz z rodzinami. W programie pracy świetlicy w roku 2018 uwzględnione zostaną: promocja zdrowego odżywiania, tematyka niemarnowania jedzenia, zajęcia kulturalne, tematyka lokalnego patriotyzmu i aktywności obywatelskiej.


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego