VI Wadowicka Gala Pływacka Osób z Niepełnosprawnościami

Projekt dofinansowany przez: Powiat Wadowicki

Okres realizacji: 1 październik 2018 – 30 listopad 2018

Wysokość dotacji: 1 800 zł

Opis projektu:

Głównym celem zadania jest rozwój i popularyzacja aktywności sportowej osób niepełnosprawnych poprzez organizację otwartych dla niepełnosprawnych zawodników/ amatorów z Powiatu Wadowice zawodów na basenie w roku 2018. Do wzięcia udziału w zawodach zostaną zaproszone osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Wadowice z co najmniej 5 gmin.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Najważniejszym rezultatem zadania było zaspokojenie potrzeby dostępu do bezpłatnej aktywności w dziedzinie kultury fizycznej dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wadowice w 2018 r. Rezultat jest trwały i będzie wzmacniany poprzez działania Stowarzyszenia na rzecz aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych w kolejnych latach, w szczególności dzięki organizacji kolejnej edycji gali pływackiej.  

Osiągnięto rezultaty miękkie:

  • Rozpowszechniono ideę krzewienia kultury fizycznej wśród mieszkańców Powiatu Wadowice
  • Promowano otwarte imprezy sportowe jako sposób na integrację osób niepełnosprawnych z otoczeniem.
  • Czynne, aktywizująco promowano sport osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców Powiatu Wadowice.
  • Pobudzono osoby niepełnosprawne biorących udział w projekcie do podjęcia aktywności fizycznej oraz wzmocnienia wiary we własne możliwości.
  • Rozwinięto wolontariat na rzecz integrującego sportu.

Osiągnięto rezultaty twarde:

  • Zorganizowano 1 otwarte, integracyjne zawody na basenie dla osób niepełnosprawnych o randze powiatowej.
  • W projekcie wzięło udział 30 osób niepełnosprawnych zawodników/ amatorów z 5 gmin Powiatu Wadowickiego.
  • Wysłano 1 komplet materiałów informacyjnych do mediów, zaktualizowano 1 stronę internetową.
  • Zaangażowano 1 sędziego i 3 wolontariuszy.

PROJEKT ZAKOŃCZONY


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego