VI Wadowicka Gala Pływacka Osób z Niepełnosprawnościami

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Okres realizacji: 1 wrzesień 2018 - 31 grudzień 2018

Wysokość dotacji: 5 000 zł

Opis projektu: Głównym celem zadania jest rozwój i popularyzacja aktywności sportowej osób niepełnosprawnych poprzez organizację otwartej dla niepełnosprawnych zawodników/ amatorów z Małopolski Gali Pływackiej na basenie w roku 2018.

REGULAMIN VI WADOWICKIEJ GALI PŁYWACKIEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 1. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach
 2. Stowarzyszenie powołuje Dyrektora Sportowego, który koordynuje przygotowania i przebieg gali pływackiej.
 3. W zawodach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
 4. Na basenie dziecko przebywa w obecności opiekuna (na jedno dziecko przypada jeden opiekun). Zarówno dziecko jak i opiekun nie ponoszą kosztów wejścia na basen.
 5. Przebywając na hali basenowej należy podporządkować się do regulaminu wewnętrznego krytej pływalni.
 6. Pozostałe osoby towarzyszące mogą przebywać na trybunach.
 7. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zawodów ubezpieczenie NNW Sport.
 8. Nieobecność zawodnika na imprezie sportowej należy natychmiastowo zgłosić Dyrektorowi Sportowemu imprezy.
 9. Organizator ustala limit uczestników (100 osób).
 10. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do rywalizacji jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
 11. Listy startowe wraz z podziałem konkurencji ustalone zostaną po zakwalifikowaniu zawodników.
 12. Organizator zapewnia uczestnikom wsparcie ratowników, oraz obsługę medyczną.
 13. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest harmonogram godzinowy imprezy.
 14. Uczestników oraz opiekunów prosimy o punktualne przybycie.
 15. Wszelkich informacji udziela Dyrektor Sportowy oraz biuro zawodów.

HARMONOGRAM IMPREZY

08:00- odprawa wolontariuszy i obsługi sędziowskiej w sali konferencyjnej;

08:30- przygotowania techniczne do przeprowadzenia imprezy;

09:30- wpuszczanie zawodników cz. I zawodów na halę basenową, rejestracja zawodników;

10:00- otwarcie cz. I zawodów;

10:15- start zawodników cz. I (basen rekreacyjny), wręczanie nagród;

12:00- zakończenie cz. I, przerwa;

12:30- wpuszczanie zawodników cz. II zawodów na halę basenową, rejestracja zawodników;

13:00- otwarcie cz. II zawodów;

13:15- start cz. II (basen sportowy);

15:00- zakończenie cz. II - wręczenie nagród, oficjalne zamknięcie zawodów.

Plakat:

plakat gala pływacka 2018.pdf

RELACJA Z IMPREZY

Z inicjatywy Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "DAĆ SZANSĘ" w Wadowicach, w niedzielę 25 listopada 2018 odbyła się już szósta edycja integracyjnej imprezy sportowej - Wadowickiej Gali Pływackiej Osób z Niepełnosprawnościami. Zawody sportowe zostały otwarte przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Dać Szansę” – Panią Bogumiłę Jończyk oraz Dyrektora Pływalni „Delfin” – Wiesława Ramosa. Na zawodach dla osób z niepełnosprawnościami z całej Małopolski spotkali się uczestnicy oraz sędziowie, trenerzy, zaproszeni goście i kibice. Impreza promowała inicjatywy sportowe dla osób niepełnosprawnych – patronatem honorowym objął ją Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem imprezy był rozwój i popularyzacja aktywności sportowej osób niepełnosprawnych. Zawodnicy mogli sprawdzić się w konkurencjach rozgrywanych na małym basenie („Już Pływam”, „Wyławianie” oraz basenie sportowym (w stylu klasycznym na dystansie 25 m oraz 50 m, w stylu grzbietowym na dystansie 25 m oraz 50 m, w stylu dowolnym na dystansie 25 m oraz 50 m oraz sztafecie) na terenie Krytej Pływalni „Delfin” w Wadowicach. Pływacy przygotowywali się do udziału w zawodach przez cały rok pod opieką organizacji pozarządowych z regionu – Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "DAĆ SZANSĘ" w Wadowicach, Fundacji Zapałka i TPD Koła Dzieci Niepełnosprawnych z Wadowic. Wysiłek opłacił się – zostały pobite nowe rekordy, w tym te własne – życiowe! Każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal, dyplom oraz nagrody rzeczowe.

Przedsięwzięcie udało się dzięki wsparciu wolontariuszy – młodych ludzi zainteresowanych sportem, którzy pomagali swoim niepełnosprawnym rówieśnikom w trakcie poszczególnych konkurencji sportowych, pełnili dyżury w szatniach, czuwali nad nagłośnieniem i porządkiem na hali basenu.

Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Impreza dofinansowana była również przez: Powiat Wadowicki, Gminę Wadowice oraz Gminę Andrychów.

PODSUMOWANIE PROJEKTU:

 • zorganizowano 1 otwartą sportową imprezę dla osób niepełnosprawnych o randze wojewódzkiej

 • w projekcie wzięło udział 100 osób niepełnosprawnych zawodników z terenu  Województwa Małopolskiego

 • zaangażowano 6 sędziów, 1 ratownika medycznego i 1 koordynatora

 •   zaangażowano do pomocy w projekcie 10 wolontariuszy

 • przeprowadzono wysyłkę 3 kompletów materiałów informacyjno-promocyjnych do mediów (wraz z zakupem publikacji)

 • zaktualizowano 1 stronę internetową

 • zakupiono nagrody dla 100 zawodników

 • rozpowszechniono ideę krzewienia kultury fizycznej wśród mieszkańców Województwa Małopolskiego

 • promowano sport osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców Województwa Małopolskiego

 • promowano otwarte imprezy sportowe jako sposoby na integrację osób niepełnosprawnych z otoczeniem

 • zwiększono poziom wiedzy mieszkańców Województwa Małopolskiego na temat sportu osób niepełnosprawnych

 • zainteresowano małopolskie media tematyką sportu osób niepełnosprawnych

 • pobudzono osoby niepełnosprawne biorące udział w projekcie do podjęcia aktywności fizycznej oraz wzmocnienia wiary we własne możliwości

 • zbudowano wojewódzką markę Wadowickiej Gali Pływackiej Osób z Niepełnosprawnościami jako sportowej imprezy integracyjnej

PROJEKT ZAKOŃCZONYOTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W OBSZARZE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2018 ROKU W RAMACH ZADANIA UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ PN. „MAŁOPOLSKA NA SPORTOWO”.


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego