Wadowickie filmowe Mikołajki

Projekt dofinansowany przez: Powiat Wadowicki

Okres realizacji: 1 listopad 2018 – 15 grudzień 2018

Wysokość dotacji: 1 500 zł

 Opis projektu:

Cel główny projektu: spełnienie potrzeby upowszechnienia kultury wśród rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi (głównie dziećmi) poprzez zorganizowanie dla nich imprezy mikołajkowej w Wadowickim Centrum Kultury  w grudniu 2018 roku. Impreza jest adresowana do rodzin będącymi pod opieką  Stowarzyszenia „Dać Szansę” z terenu Powiatu Wadowice. Zadanie jest adresowane do całych rodzin z terenu Powiatu Wadowice z co najmniej 5 gmin.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Najważniejszym rezultatem zadania było zaspokojenie potrzeby dostępu do bezpłatnej aktywności w dziedzinie kultury osób niepełnosprawnych będących podopiecznymi Stowarzyszenia „Dać Szansę” i ich rodzin z terenu Powiatu Wadowice w 2018 r. Rezultat jest trwały i utrzyma się dzięki kontynuacji i wzmacniania działań Stowarzyszenia na rzecz aktywności kulturalnej osób niepełnosprawnych w kolejnych latach.

  • Przekazano beneficjentom wzorce aktywnego kulturalnego spędzania czasu wolnego. Otwarto beneficjentów projektu na kulturę.
  • Kształtowano wrażliwość artystyczną u niepełnosprawnych uczestników projektu oraz rozszerzono ich wyobraźnię.
  • 66 beneficjentów projektu poczuło magię świat Bożego Narodzenia.
  • U osób niepełnosprawnych i opiekunów wzbudzono poczucie satysfakcji i dowartościowania.
  • Zwiększono doświadczenie wolontariuszy w ramach wspomagania imprez kulturalnych.
  • Zorganizowano 1 imprezę kulturalną o świątecznym charakterze.
  • W imprezie wzięło udział 66 beneficjentów.
  • Wręczono 50 upominków.
  • Zaangażowano 4 wolontariuszy.

PROJEKT ZAKOŃCZONY


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego