Wadowickie filmowe Mikołajki

Projekt dofinansowany przez: Powiat Wadowicki

Okres realizacji: 1 listopad 2018 – 15 grudzień 2018

Wysokość dotacji: 1 500 zł

 Opis projektu:

Cel główny projektu: spełnienie potrzeby upowszechnienia kultury wśród rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi (głównie dziećmi) poprzez zorganizowanie dla nich imprezy mikołajkowej w Wadowickim Centrum Kultury  w grudniu 2018 roku. Impreza jest adresowana do rodzin będącymi pod opieką  Stowarzyszenia „Dać Szansę” z terenu Powiatu Wadowice. Zadanie jest adresowane do całych rodzin z terenu Powiatu Wadowice z co najmniej 5 gmin.


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego