150 słów - 1500 możliwości

Projekt sfinansowany w ramach w ogólnopolskiego konkursu grantowego „Moje Miejsce na Ziemi”, ze środków Fundacji „ORLEN - DAR SERCA”.

Okres realizacji: 1 listopad 2018 - 15 czerwiec 2019

Wysokość dotacji: 7 500 zł

Opis projektu:

CELEM PROJEKTU jest poprawa umiejętności komunikacji u co najmniej 15 dzieci z niepełnosprawnościami dzięki objęciu ich opieką logopedyczną przez Stowarzyszenie "Dać Szansę" w okresie 1 XI 2018 - 15 VI 2019 r. Poprawa zdolności komunikacji pomoże dzieciom w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, rodziną, nauczycielami - a w przyszłości z nowo poznanymi ludźmi w różnych sytuacjach. Dodatkowo, w ramach projektu będziemy starać się zwiększyć wiedzę i umiejętności rodziców dzieci objętych wsparciem w zakresie domowych metod na wzmacnianie i kontynuowanie terapii logopedycznej dzieci. CHCEMY ZAPOCZĄTKOWAĆ w rodzinach narażonych na wykluczenie społeczne i ekonomiczne proces aktywnego wspierania rozwoju dzieci i angażowania się w ich postępy. Zaczniemy od 150 złów - a przed nami 1500 możliwości!

Podsumowanie projektu: 

Osiągnięto cel projektu - uzyskano poprawę umiejętności komunikacji u 20 dzieci z niepełnosprawnościami dzięki objęciu ich opieką logopedyczną przez Stowarzyszenie w okresie 1 XI 2018 - 15 VI 2019 r. Zatrudniono 1 logopedę, zrealizowano 150 h zajęć, zakupiono 1 komplet pomocy logopedycznych, zakupiono 2 publikacje informacyjne w mediach. Poprawa zdolności komunikacji pomogła dzieciom w nawiązywaniu relacji. Dodatkowo zwiększono wiedzę logopedyczną rodziców dzieci objętych projektem. INFORMACJA O GRANTODAWCY

Fundacja ORLEN – DAR SERCA została powołana przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Istnieje od 20 sierpnia 2001 roku.
 
WIZJA FUNDACJI ORLEN – DAR SERCA:
  • Fundacja ORLEN – DAR SERCA – organizacja pożytku publicznego, realizuje w imieniu Fundatora długofalowe programy na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka, wyrównywania szans edukacyjnych utalentowanej młodzieży oraz pomocy lokalnym społecznościom, prowadzi projekty w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  • Fundacja buduje partnerskie relacje i rozwija swoje programy na drodze dialogu z interesariuszami oraz zamierza być wiodącym partnerem w obszarze prowadzonych działań.

MISJA FUNDACJI ORLEN – DAR SERCA:

  • prowadzenie działań o dużej wartości dodanej służących wyrównywaniu szans dzieci pozbawionych naturalnej opieki rodzicielskiej;
  • aktywne partnerstwo z lokalnymi społecznościami, realizowane poprzez stymulowanie i wspieranie młodych ludzi w procesie edukacji, zaangażowanie w projekty na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
PROJEKT ZAKOŃCZONY
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego