Ćwiczeń moc - prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

Projekt dofinansowany przez: Powiat Wadowicki

Okres realizacji: 15 marzec 2019 – 15 październik 2019

Wysokość dotacji: 5 500 zł

Opis projektu:

Projekt dotyczy:prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży

Główny cel zadania: usprawnienie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Wadowice w okresie 15 marzec – 15 październik 2019 dzięki organizacji cyklu bezpłatnych, indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych oraz zajęć z integracji sensorycznej z wykorzystaniem zestawu specjalistycznego sprzętu i pomocy.

Podsumowanie projektu:

  1. Udzielono rzeczowego wsparcia w postaci specjalistycznych usług dla 11 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.
  2. Zrealizowano 110 godzin zajęć dla beneficjentów (80 godzin zajęć rehabilitacyjnych i 30 godzin zajęć SI).
  3. Poprawiono sprawność w zakresie motoryki małej i dużej u beneficjentów projektu. 
  4. Zaobserwowano pozytywną zmianę w zakresie zmniejszenia deficytów dzieci w sferze układu kostnego i mięśniowego oraz w sferze zaburzeń równowagi i wad postawy u beneficjentów projektu.
  5. Zaobserwowano pozytywną zmianę w zakresie zmniejszenia deficytów dzieci w sferze zaburzeń zmysłów u dzieci i młodzieży objętych wsparciem. 
  6. Pobudzono beneficjentów do podjęcia aktywności własnej oraz poprawiono ich wiarę we własne możliwości. 
  7. Poprawiono jakość i atrakcyjność zajęć da dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dzięki wykorzystaniu w ramach projektu plastrów rehabilitacyjnych.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego