Interwencja terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych z Gminy Brzeźnica

Tytuł projektu: Interwencja terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych z Gminy Brzeźnica

Projekt dofinansowany przez: Gminę Brzeźnica

Okres realizacji: 10 kwiecień 2019 - 30 czerwiec 2019

Wysokość dotacji: 1 000 zł

Opis projektu: 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu co najmniej 8 niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia zamieszkujących teren gminy Brzeźnica do specjalistycznych usług terapeutycznych w okresie kwiecień – czerwiec 2019.

Wsparcie w postaci zajęć rehabilitacyjnych oraz zajęć na basenie będzie realizowane przez 3 miesiące przez specjalistów mających doświadczenie z terapii osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych. 

Podsumowanie projektu:

Udzielono wsparcia terapeutycznego 8 osobom niepełnosprawnym z Gminy Brzeźnica. Udzielono wsparcia rzeczowego (w postaci 20 godzin bezpłatnych usług terapeutycznych) 8 rodzinom opiekujących się osobami niepełnosprawnymi z Gminy Brzeźnica. Poprawił się (wg indywidualnych możliwości) stan zdrowia 87 % uczestników projektu (7 osób). 


PROJEKT ZAKOŃCZONY

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego