Interwencja terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych z Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Tytuł projektu: Interwencja terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych z Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Projekt dofinansowany przez: Gminę Kalwaria Zebrzydowska

Okres realizacji: 26 kwiecień 2019 - 30 czerwiec 2019

Wysokość dotacji: 5 000 zł

Opis projektu: 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu co najmniej 15 niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia zamieszkujących teren gminy Kalwaria Zebrzydowska do specjalistycznych usług terapeutycznych w okresie kwiecień – czerwiec 2019.

Wsparcie w postaci zajęć rehabilitacyjnych, logopedycznych oraz zajęć na basenie będzie realizowane przez specjalistów mających doświadczenie z terapii osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych. Wsparcie będzie dla odbiorców nieodpłatne, a poszczególne zajęcia będą dostosowywane do ich indywidualnych potrzeb. Przebieg zajęć będzie monitorował koordynator projektu, który zadba o działania informacyjne i rekrutację beneficjentów projektu, prawidłowe wydatkowanie środków, będzie kontaktował się z rodzinami objętymi pomocą i specjalistami zaangażowanymi w jej udzielanie. Łącznie przewidziano pulę 100 godzin wsparcia dla odbiorców zadania.

Podsumowanie projektu:
Udzielono wsparcia terapeutycznego 15 osobom niepełnosprawnym z Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Udzielono wsparcia rzeczowego (w postaci 100 godzin bezpłatnych usług terapeutycznych) 15 rodzinom opiekujących się osobami niepełnosprawnymi z Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Poprawił się (wg indywidualnych możliwości) stan zdrowia 80 % uczestników projektu (12 osób).

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego