Pilna naprawa w budynku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Dać Szansę" w Choczni

Projekt dofinansowany w ramach Konkursu PROO-5 Edycja 2019

Okres realizacji: 1 lipiec 2019 – 31 sierpień 2019

Wysokość dotacji: 8 500 zł

Opis projektu: 

W związku ze stanem technicznym budynku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Dać Szansę" w Choczni niezbędne jest podjęcie remontu kanalizacji wewnętrznej. Wykonane prace pozwolą na przewrócenie bezpiecznej i harmonijnej pracy Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Dać Szansę" w Choczni i pomogą w jego dalszym funkcjonowaniu.

Informacja o konkursie:
Głównym celem Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i budowaniu demokracji.

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej. Konkurs przewiduje również wsparcie dla organizacji, które z powodu braku środków finansowych nie mogą uczestniczyć w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym.Raport z realizacji zadania:

W ramach projektu dokonano pilnej naprawy w budynku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Dać Szansę" w Choczni - dokonano napraw instalacji kanalizacyjnej uszkodzonej w wyniku majowych ulew. Wymieniono przeciekające skorodowane rury powodujące zalanie pomieszczeń w dolnych partiach budynku), tym samym  zlikwidowano rozszczelnienie kanalizacji i zniwelowano niebezpieczeństwo poważnych wycieków wody w obrębie budynku. Zlikwidowano również miejscowe zatory w rurach kanalizacyjnych wymagające pilnej naprawy.

Na remont remont kanalizacji wewnętrznej złożyły się następujące działania: zakupiono i wymieniono uszkodzone podejścia kanalizacyjne (odcinki rur łączących przybory sanitarne z pionami), zakupiono i wymieniono  piony kanalizacyjne (odcinki rur łączące podejścia kanalizacyjne na kondygnacjach), zakupiono i wymieniono uszkodzone poziomy kanalizacyjne (przewody odpływowe odprowadzające ścieki), zakupiono i zamontowano niezbędne urządzenia pomocnicze (bojler, zawory, uchwyty, śrubunki, napowietrzacz, hypel, złączki). Instalacja po remoncie została odebrana przez Zarząd Stowarzyszenia.

Wsparcie doraźne pozwoliło rozwiązać problem zakłóconego działania Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Dać Szansę" w Choczni i zniwelowanie zagrożenie bezpieczeństwa przebywających tam dzieci z niepełnosprawnościami oraz pracowników. Wykonane prace pozwoliły na przewrócenie bezpiecznej i harmonijnej pracy Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Dać Szansę" w Choczni i pomogły w jego dalszym funkcjonowaniu. Nowa instalacja kanalizacyjna zminimalizowała ryzyko wycieków wody i nieczystości w obrębie placówki, a co za tym idzie zminimalizowała ryzyko zawilgocenia lokalu i przeszkód w dostępie do sanitariatów.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego