Po pierwsze rehabilitacja

Tytuł projektu: Po pierwsze rehabilitacja

Projekt dofinansowany przez: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Okres realizacji: 1 czerwiec 2019 - 30 listopad 2019

Wysokość dotacji: 20 000 zł

Opis projektu:

Celem projektu jest organizacja wsparcia w postaci zajęć rehabilitacyjnych dla 10 osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym zamieszkujących Powiat Wadowice w okresie czerwiec – listopad 2019.

Rekrutacja - zapraszamy do udziału w projekcie:

  • osoby niepełnosprawne powyżej 18 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym zamieszkujące Powiat Wadowice
  • osoby posiadające na orzeczeniu symbol niepełnosprawności: R lub N, ewentualnie w razie posiadania innego symbolu, posiadające zaświadczenie od lekarza specjalisty o konieczności rehabilitacji
  • limit miejsc - 11

Podsumowanie projektu:

  • Objęto wsparciem 11 osób niepełnosprawnych.
  • Zrealizowano w ramach projektu 400 godzin zajęć rehabilitacyjnych.
  • Wolontariusze przepracowali 125 godzin (70 h osoba sprzątająca i 55 h koordynator)
  • Zakupiono 1 komplet plastrów rehabilitacyjnych (tapów).
  • Zakupiono 1 komplet pomocy i materiałów do zajęć.
  • Usprawniono 91 % beneficjentów projektu (przy planowanych 80 %), a co za tym idzie zwiększono ich aktywność w życiu społecznym.
  • Poprawiono samoocenę i poczucie komfortu fizycznego ok. 91 % beneficjentów projektu (przy planowanych 90 %), a co za tym idzie zwiększono ich aktywność w życiu społecznym.

PROJEKT ZAKOŃCZONY
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego