Rodzinne Mikołajki 2019

Projekt dofinansowany przez: Powiat Wadowicki

Okres realizacji: 1 listopad 2019 - 15 grudzień 2019

Wysokość dotacji: 1 700 zł

Opis projektu: 

Cel główny projektu: spełnienie potrzeby upowszechnienia kultury wśród rodzin opiekującymi się osobami niepełnosprawnymi (głównie dziećmi) poprzez zorganizowanie dla nich seansu kinowego połączonego z imprezą mikołajkową w Wadowickim Centrum Kultury w grudniu 2019 roku. Impreza jest adresowana do rodzin będącymi pod opieką Stowarzyszenia „Dać Szansę” z terenu Powiatu Wadowice.

Zakres rzeczowy zadania: W ramach zadania zostanie zorganizowana impreza mikołajkowa nawiązująca do tradycji bożonarodzeniowych dla niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia w Wadowickim Centrum Kultury i ich rodzin. Osoby niepełnosprawne, ich rodzeństwo i opiekunowie zostaną zaproszeni na kulturalny świąteczny seans filmowy do sali kinowej. Po jego zakończeniu na scenę wkroczy Mikołaj, który w towarzystwie wolontariuszy – aniołków, przy świątecznej muzyce przy dźwiękach kolęd wręczy dzieciom uczestnikom spotkania ze słodyczami.

Miejsce imprezy mikołajkowej: Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury, ul. Teatralna 1. Stowarzyszenie „Dać Szansę” co roku organizuje imprezy mikołajkowe w WCK. Wykorzystana zostanie sala kinowa oraz szatnia i korytarz.


ZAPROSZENIE/ Rekrutacja: 

Zapraszamy niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia z terenu Powiatu Wadowickiego wraz z opiekunami do udziału w "Rodzinnych Mikołajkach 2019". Impreza zostanie zrealizowana przy wsparciu finansowym Powiatu Wadowickiego. Limit miejsc: 50 dla osób niepełnosprawnych, 40 dla opiekunów. Zapisy na imprezę w biurze Stowarzyszenia, pokój 213.
Harmonogram imprezy: 
 • 1 grudnia 2019, godz. 10.00 - seans filmowy
 • 1 grudnia 2019, godz. 11.45 - spotkanie z Mikołajem

Podsumowanie projektu:

 • Najważniejszym rezultatem zadania było zaspokojenie potrzeby dostępu do bezpłatnej aktywności w dziedzinie kultury osób niepełnosprawnych będących podopiecznymi Stowarzyszenia „Dać Szansę” i ich rodzin z terenu Powiatu Wadowice w 2019 r.
 • Przekazano beneficjentom wzorce aktywnego kulturalnego spędzania czasu wolnego. Nastąpiło większe otwarcie się beneficjentów projektu na kulturę.
 • Zwiększono wrażliwość artystyczną u niepełnosprawnych uczestników projektu oraz rozszerzono ich wyobraźnię.
 • Pozwolono 90 beneficjentom projektu na poczucie magii świat Bożego Narodzenia.
 • Wzbudzono poczucie satysfakcji i dowartościowania u osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 • Wzrosło doświadczenie wolontariuszy w ramach wspomagania imprez kulturalnych.
 • Zorganizowano 1 imprezę kulturalną o świątecznym charakterze.
 • W imprezie wzięło udział 90 beneficjentów.
 • Wręczenie 50 upominków.
 • Zaangażowano 5 wolontariuszy.PROJEKT ZAKOŃCZONY

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego