Tu się bawimy

Projekt sfinansowany w ramach programu "Tu mieszkam, Tu zmieniam" Edycja 1/2018

Okres realizacji: 1 grudzień 2018 - 30 czerwiec 2019

Wysokość dotacji: 7 000 zł

Opis projektu:

Celem zadania jest stworzenie bezpiecznego, integracyjnego miejsca zabawy dla dzieci z niepełnosprawnościami z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Dać Szansę” w Choczni, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Dać Szansę”  w okresie 1 XII 2018 – 30 VI 2019. Chcemy przygotować przedszkolakom plac zabaw, na którym mogłyby się rozwijać i bawić w towarzystwie terapeutów i pełnosprawnych rówieśników.

W roku 2018, Niepubliczny Punkt Specjalny "Dać Szansę" prowadzony przez Stowarzyszenie "Dać Szansę" otrzymał (od Gminy Wadowice) nową siedzibę. Budynek został wyremontowany i  wyposażony, nie posiada jednak placu zabaw. Teren przy przedszkolu to działka o wymiarach 18 x 22,5 m, którą chcemy zagospodarować oraz otworzyć dla dzieci z lokalnej społeczności tworząc radosną płaszczyznę integracyjną.

Plac zabaw jest dedykowany dzieciom z niepełnosprawnościami (w szczególności dzieciom z autyzmem oraz niepełnosprawnością sprzężoną), które potrzebują wzmocnionej stymulacji zmysłów: wzroku, węchu oraz dotyku i orientacji w przestrzeni. Plac będzie dostępny również dla dzieci zdrowych (np. rodzeństw, przyjaciół i kolegów z sąsiedztwa naszych przedszkolaków), których obecność wprowadzi do zabawy na świeżym powietrzu element integracyjny. Dzieci z naszego przedszkola zostaną zaproszone do zabawy przez swoich wychowawców. Dzieci pełnosprawne z okolicy i ich rodzice dowiedzą się o nowym atrakcyjnym miejscu do zabawy dzięki akcji promocyjno-informacyjnej.

Informacja o Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Dać Szansę” w Choczni

źródło: http://www.przedszkoledacszanse.pl

  • Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Dać Szansę” jest przeznaczony dla dzieciz niepełnosprawnością intelektualną, w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz innymi zaburzeniami rozwoju.
  • Nadrzędnym celem działalności Punktu Przedszkolnego jest wspomaganie dzieci niepełnosprawnych w rozwijaniu indywidualnych umiejętności komunikacyjnychi społecznych. Punkt Przedszkolny wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowuje dziecko do nauki w szkole.
  • W Punkcie Przedszkolnym udzielana jest dzieciom pomoc psychologiczno – pedagogiczna oraz organizowane są zajęcia rewalidacji indywidualnej, wynikające ze wskazań zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Podsumowanie projektu:

Realizacja projektu polegała za zakupie i montażu elementów (3 urządzeń) na placu zabaw. Urządzenia te są wykonane z trwałych materiałów i przy odpowiedniej konserwacji i bieżącej dbałości o drobne naprawy posłużą dzieciom przez wiele lat. Ze względu na ich przeznaczenie (dzieci w wieku przedszkolnym), skorzysta z nich wiele dzieci z kolejnych roczników - zarówno z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Dać Szansę” w Choczni, jak i ze społeczności lokalnej.

W ramach projektu zrealizowano 3 działania:

  1. ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ NA INTEGRACYJNYM PLACU ZABAW DLA DZIECI W CHOCZNI. Stowarzyszenie po rozeznaniu rynku, wybrało zestaw najbardziej odpowiadający potrzebom przedszkolaków z niepełnosprawnościami. Wybrano bujak i podwójną huśtawkę na sprężynie, do stymulowania zmysłu równowagi dzieci oraz cymbałki (zbudowane z metalowych rurek, które wydają różne dźwięki) do stymulacji słuchowej dzieci. Urządzenia zostały dostarczone w całości, przygotowane do osadzenia na placu i zamontowane przez pracownika Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Dać Szansę” w Choczni. 
  2. DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE. Koordynator publikował artykuły o projekcie, wysyłał informacje prasowe do portali informacyjnych i czasopism, publikował wiadomości na facebooku na fanpagu stowarzyszenia (aktualnie ponad 1740 polubień. W galerii projektu można zobaczyć zdjęcia dokumentujące zakup urządzeń. Przy placu zabaw umieszczono tabliczkę z informacją o dofinansowaniu przedsięwzięcia przez Fundację Santander Bank Polska w ramach programu "Tu mieszkam, tu zmieniam". Rodziny korzystające z placu zabaw, pedagodzy, wszyscy odwiedzający plac byli ustnie informowani o dofinansowaniu projektu przez Fundację Santander Bank Polska w ramach programu "Tu mieszkam, tu zmieniam". 
  3. OTWARCIE PLACU ZABAW DLA DZIECI I PIERWSZE WSPÓLNE ZABAWY INTEGRACYJNE DLA MALUCHÓW. Gotowy plac zabaw został otwarty w kwietniu 2019. Jako pierwsze miały go okazję przetestować przedszkolaki z niepełnosprawnościami pod opieką terapeutek. Obiekt został również otwarty dla dzieci pełnosprawnych z okolicy (korzystanie pod opieką rodziców). Plac zabaw  służy w codziennej pracy punktu przedszkolnego, ale może być też miejscem integracyjnych spotkań, imprez, pikników. Wzbogaciliśmy bo własnymi siłami - posadzono kwiaty stymulujące wzrok i węch, zadbano o trawnik i chodniki, a w dłuższej perspektywie czasu Stowarzyszenie postara się do dokupienie kolejnych urządzeń.

INFORMACJA O GRANTODAWCY - FUNDACJI SANTANDER
źródło: https://fundacja.santander.pl/

"Powstaliśmy w 1997 roku jako Fundacja “Pomoc Ludziom” przy Banku Zachodnim S.A. Po połączeniu Banku Zachodniego z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym, Fundacja zaistniała pod nową nazwą – Fundacja Banku Zachodniego WBK.

Przez szereg lat głównymi odbiorcami pomocy były dzieci z ubogich rodzin. Do nich skierowany był największy program grantowy Fundacji: Bank Dziecięcych Uśmiechów. Powstał on w wyniku referendum przeprowadzonego wśród pracowników Banku Zachodniego WBK 2004 r. Program BDU został stworzony z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących  z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich.

W 2010 roku wraz z nową misją Fundacji powstał drugi program grantowy Fundacji: Bank Ambitnej Młodzieży. Program ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego. Od dwóch lat program ten wyznacza główny nurt działań Fundacji w myśl hasła “Kierunek młodzież”.

Od 2010 roku Fundacja koordynuje wolontariat pracowniczy w Banku Zachodnim WBK. Towarzyszymy pracownikom w organizowaniu lokalnych akcji  np. Dzień Dziecka dla dzieci z domów dziecka i szpitali, koncerty charytatywne, dni integracji osób niepełnosprawnych.

W 2004 roku Fundacja Banku Zachodniego uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu nasze działania wspierają co roku podatnicy, przekazując nam 1% swojego podatku.

W 2017 roku uruchomiliśmy kolejny program grantowy “Bank Młodych Mistrzów Sportu”, aby promować aktywność sportową i zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży.

Głównym fundatorem Fundacji jest Bank Zachodni WBK."
PROJEKT ZAKOŃCZONY
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego