VII Wadowicka Gala Pływacka Osób z Niepełnosprawnościami

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Okres realizacji: 1 wrzesień 2019 - 31 grudzień 2019

Wysokość dotacji: 4 000 zł

Opis projektu:

Głównym celem zadania jest rozwój i popularyzacja aktywności sportowej osób niepełnosprawnych poprzez organizację siódmej edycji otwartej dla niepełnosprawnych zawodników/ amatorów z Małopolski Gali Pływackiej na basenie w roku 2019.

Wojewódzka ranga projektu: do wzięcia udziału w zawodach zostaną zaproszone osoby niepełnosprawne z terenu Województwa Małopolskiego. Będą to zawodnicy zgłaszający się za pośrednictwem sekcji sportowych lub organizacji pozarządowych. Wszystkie działania informacyjno – promocyjne będą prowadzone w taki sposób, aby dotarły do mieszkańców Małopolski.

Zadanie dotyczy: realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2019 roku - upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, akademickim i osób niepełnosprawnych.

Zakres rzeczowy zadania: w ramach projektu zostanie zorganizowana w roku 2019 otwarta dla niepełnosprawnych zawodników/ amatorów z Małopolski Gala Pływacka na basenie. Imprezie towarzyszyć będą działania informacyjno-promocyjne.

DATA IMPREZY: 16 listopada 2019

REGULAMIN GALI PŁYWACKIEJ 

 1. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach
 2. Stowarzyszenie powołuje Dyrektora Sportowego, który koordynuje przygotowania i przebieg gali pływackiej.
 3. W zawodach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
 4. Na basenie dziecko przebywa w obecności opiekuna (na jedno dziecko przypada jeden opiekun). Zarówno dziecko jak i opiekun nie ponoszą kosztów wejścia na basen.
 5. Przebywając na hali basenowej należy podporządkować się do regulaminu wewnętrznego krytej pływalni.
 6. Pozostałe osoby towarzyszące mogą przebywać na trybunach.
 7. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zawodów ubezpieczenie NNW Sport.
 8. Nieobecność zawodnika na imprezie sportowej należy natychmiastowo zgłosić Dyrektorowi Sportowemu imprezy.
 9. Organizator ustala limit uczestników (100 osób).
 10. Listy startowe wraz z podziałem konkurencji ustalone zostaną po zakwalifikowaniu zawodników.
 11. Organizator zapewnia uczestnikom wsparcie ratowników, oraz obsługę medyczną.
 12. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest harmonogram godzinowy imprezy.
 13. Uczestników oraz opiekunów prosimy o punktualne przybycie.
 14. Wszelkich informacji udziela Dyrektor Sportowy oraz biuro zawodów.

HARMONOGRAM IMPREZY

 1. 08:00- odprawa wolontariuszy i obsługi sędziowskiej w sali konferencyjnej;
 2. 08:30- przygotowania techniczne do przeprowadzenia imprezy;
 3. 09:30- wpuszczanie zawodników cz. I zawodów na halę basenową, rejestracja zawodników;
 4. 10:00- otwarcie cz. I zawodów;
 5. 10:15- start zawodników cz. I (basen rekreacyjny), wręczanie nagród;
 6. 12:00- zakończenie cz. I, przerwa;
 7. 12:30- wpuszczanie zawodników cz. II zawodów na halę basenową, rejestracja zawodników;
 8. 13:00- otwarcie cz. II zawodów;
 9. 13:15- start cz. II (basen sportowy);
 10. 15:00- zakończenie cz. II - wręczenie nagród, oficjalne zamknięcie zawodów.
RELACJA Z IMPREZY

Z inicjatywy Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "DAĆ SZANSĘ" w Wadowicach, w sobotę 16 listopada 2019 odbyła się już siódma edycja integracyjnej imprezy sportowej - Wadowickiej Gali Pływackiej Osób z Niepełnosprawnościami. Zawody sportowe zostały otwarte przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Dać Szansę” – Panią Bogumiłę Jończyk oraz Dyrektora Pływalni „Delfin” – Wiesława Ramosa. Na imprezie dla osób z niepełnosprawnościami z całej Małopolski spotkało się ponad 120 uczestników oraz sędziowie, trenerzy, zaproszeni goście i kibice. Impreza promowała inicjatywy sportowe dla osób niepełnosprawnych w regionie. Celem imprezy był rozwój i popularyzacja aktywności sportowej osób niepełnosprawnych. Zawodnicy mogli sprawdzić się w konkurencjach rozgrywanych na małym basenie („Już Pływam”, „Wyławianie” oraz basenie sportowym (w stylu klasycznym, w stylu grzbietowym, w stylu dowolnym oraz sztafecie) na terenie Krytej Pływalni „Delfin” w Wadowicach. Pływacy przygotowywali się do udziału w zawodach przez cały rok indywidualnie lub pod opieką organizacji pozarządowych z regionu – Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "DAĆ SZANSĘ" w Wadowicach i TPD Koła Dzieci Niepełnosprawnych z Wadowic. Wysiłek opłacił się – zostały pobite nowe rekordy, w tym te własne – życiowe! Każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal, dyplom oraz nagrody rzeczowe. Imprezę poprowadził zespół sędziowski w składzie: Bartłomiej Jończyk, Urszula Chachulska, Monika Chachulska, Daniel Adamczyk, Grzegorz Dzidek, Krzysztof Dzidek, Piotr Hodur oraz Szczęsny Skrzypiec. Zawodników dopingowali przyjaciele, rodziny oraz przedstawiciele opiekujących się nimi organizacji pozarządowych: Małgorzata Kopytyńska z TPD Koła Dzieci Niepełnosprawnych z Wadowic oraz Joanna Szymańska ze Stowarzyszenia "DAĆ SZANSĘ" w Wadowicach. Przedsięwzięcie udało się dzięki wsparciu wolontariuszy– młodych ludzi zainteresowanych sportem, którzy pomagali swoim niepełnosprawnym rówieśnikom w trakcie poszczególnych konkurencji sportowych, pełnili dyżury w szatniach, czuwali nad nagłośnieniem i porządkiem na hali basenu. Projekt „VII Wadowicka Gala Pływacka Osób z Niepełnosprawnościami”  był realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Zawody zawiały do zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2019 roku, w szczególności upowszechniania sportu w środowisku wiejskim, akademickim i osób niepełnosprawnych. Medale i nagrody dla zawodników ufundowali sponsorzy: Tomasz Woźniak - Firma Allbag, Łukasz Polak - Firma Pol-Bud, Tatiana i Robert Luzarowscy - Firma Luzar, Kinga Jezierska-Cieślar - Firma Magia wnętrz, Tomasz Zawada i Michał Targosz - Firma Centrum Inżynieryjne, Szczęsny Skrzypiec - Firma Hydrokinezyteria, Urszula Chachulska - Firma Rehabilitacja przez sport i zabawę.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Najbardziej widocznym efektem zdania publicznego było zrealizowanie VII Wadowickiej Gali Pływackiej Osób z Niepełnosprawnościami dla 100 zawodników. Gala, jako impreza cykliczna na trwałe zagościła już w kalendarzach imprez Małopolan i mediów.

 • Gala pozytywnie wpłynęła na rozwój i popularyzację aktywności sportowej osób niepełnosprawnych w roku 2019.
 • Impreza bezpośrednio zaktywizowała niepełnosprawnych zawodników biorących udział w gali.
 • Działania promocyjne, które dotarły do osób niepełnosprawnych, nie mogących bezpośrednio wziąć udziału w gali zainspirowały je do przyszłych sportowych działań.
 • Małopolskie rodziny osób niepełnosprawnych zobaczyły, że warto zachęcać swoich bliskich do aktywizacji sportowej.
 • Medialne relacje z imprezy utrwaliły pozytywny przekaz dotyczący aktywności sportowej osób niepełnosprawnych.

PROJEKT ZAKOŃCZONYOTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W OBSZARZE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2019 ROKU W RAMACH ZADANIA UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ PN. „MAŁOPOLSKA NA SPORTOWO”.

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego