Wakacyjne odkrywanie Powiatu Wadowickiego

Projekt dofinansowany przez: Powiat Wadowicki

Okres realizacji: 1 czerwiec 2019 - 31 sierpień 2019

Wysokość dotacji: 1 000 zł

Opis projektu:

Zadanie „Wakacyjne odkrywanie Powiatu Wadowickiego” będzie polegało na zorganizowaniu  wycieczek turystycznych dla dzieci i młodych osób z niepełnosprawnościami z terenu co najmniej 5 gmin Powiatu Wadowickiego. Wycieczki zostaną zorganizowane w obrębie Powiatu Wadowickiego.

Celem głównym projektu jest spełnienie potrzeby bezpłatnego dostępu do aktywności turystycznej dzieci i młodych osób z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Wadowice w 2019 r. Dodatkowo beneficjenci projektu skorzystają z elementów edukacji krajoznawczo-turystycznej oraz poznają atrakcyjne metody aktywnego spędzania wolnego.

Miejsce realizacji zadania: Powiat Wadowice (wycieczki wyjazdowe), miasto Wadowice (wycieczki piesze, koordynacja projektu).

Podsumowanie projektu:

 • Promowano turystykę osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców Powiatu Wadowickiego oraz promowano aktywności turystyczne jako sposobu na integrację osób niepełnosprawnych z otoczeniem. 
 • Przybliżono beneficjentom projektu piękna Powiatu Wadowickiego.
 • Zwiększono motywację beneficjentów projektu i ich rodzin do odkrywania możliwości turystycznych w pobliżu miejsca zamieszkania.
 • Zwiększono motywację beneficjentów do aktywnego spędzania wolnego w formie turystyki.
 • Zwiększono chęci beneficjentów do podejmowania turystycznej aktywności własnej.
 • Wsparto i dowartościowano osoby niepełnosprawne i ich rodziny w zakresie dostępu do turystyki.
 • Zwiększono stopień integracji i beneficjentów w większej grupie turystycznej.
 • Przeprowadzono 1 cykl działań informacyjnych na temat projektu
 • Objęto wsparciem 25 dzieci i młodych osób z niepełnosprawnościami.
 • Zorganizowano 3 wycieczki turystyczne (1 wyjazdową na terenie powiatu Wadowickiego oraz 2 piesze na terenie Wadowic)
 • Zaangażowano 1 wolontariusza we wsparcie działalności turystycznej osób niepełnosprawnych.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego