Z TESCO na medal! - zajęcia sportowe dla dzieci z niepełnosprawnościami

Tytuł projektu: Z TESCO na medal! - zajęcia sportowe dla dzieci z niepełnosprawnościami

Projekt dofinansowany: w ramach programu „Decydujesz, pomagamy” VI edycja

Organizator i partnerzy programu:

  • Organizatorem Programu jest Tesco (Polska) Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków
  • Partnerem merytorycznym Programu jest Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa,
  • Partnerem strategicznym Programu i fundatorem grantów jest Fundacja Tesco z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków

Okres realizacji: 1 sierpień 2019 - 15 grudzień 2019

Wysokość dotacji: 5 000 zł

Opis projektu:

Chcemy rozpowszechnić ideę integrującego sportu i pokazać, że niepełnosprawni sportowcy również mogą mieć wspaniałe osiągnięcia i z dumą reprezentować nas na zawodach, mistrzostwach, olimpiadach. Pokażemy, że dzieci z niepełnosprawnościami chcą uprawiać sporty i rywalizować w sportowych konkurencjach na równi ze zdrowymi rówieśnikami. Liczymy, że pozytywnie wpłyniemy na wrażliwość mieszkańców Małopolski i zmienimy ich podejście do terapii i integracji poprzez sport.

Działania:

  1. Po pierwsze: w sierpniu przeprowadzimy rekrutację - zaprosimy do bezpłatnych zajęć dzieci z niepełnosprawnościami (w formie ogłoszeń na stronie internetowej i na facebooku). W projekcie weźmie udział co najmniej 15 dzieci.
  2. Po drugie: zorganizujemy zajęcia sportowo-terapeutyczne z nauki i doskonalenia pływania na basenie dladzieci z niepełnosprawnościami. Zajęcia realizowane będą przez 3 miesiące: od września do listopada naterenie Krytej Pływalni Delfin w Wadowicach. Poprowadzi je terapeuta-instruktor pływania. Przewidziano pulę 60 h zajęć.
  3. Po trzecie: zorganizujemy zajęcia sportowo-integracyjne z nauki tenisa stołowego dla dzieci z niepełnosprawnościami. Zajęcia realizowane będą przez 3 miesiące: od września do listopada na terenie CERT (Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Terapeutycznego) w Wadowicach. Poprowadzi je terapeuta-instruktor tenisa. W prowadzeniu zajęć pomogą wolontariusze. Przewidziano pulę 24 h zajęć.
  4. Po czwarte: w grudniu ocenimy i podsumujemy działania projektowe.
PODSUMOWANIE PROJEKTU
Zorganizowaliśmy 3 miesięczny cykl zajęć sportowych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Dał nam on możliwość przetestowania form zajęć oraz współpracy z doświadczonym instruktorem. Zajęcia spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem i są kontynuowane mimo zakończenia projektu ze środków własnych. Na rok 2020 aplikujemy o środki na dalsze prowadzenie tych działań do Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Liczymy, że działania promocyjne zwiększyły świadomość mieszkańców okolicy, że dzieci z niepełnosprawnościami również chętnie podejmują aktywność sportową. Mamy nadzieję, że obecność dzieci miej sprawnych fizycznie lub zachowujących się nietypowo na ogólnodostępnych obiektach sportowych (basen, hala sportowa, boisko publiczne) spotka się z większym zrozumieniem i akceptacją. Liczymy również na większą otwartość mieszkańców lokalnych społeczności na działania/ imprezy integracyjne w których mogą brać udział ich dzieci razem z dziećmi niepełnosprawnymi. Nie zaobserwowaliśmy żadnych negatywnych konsekwencji projektu.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego