SZANSA – dobry adres VIII

Projekt dofinansowany przez: Gminę Wadowice

Okres realizacji: 1 luty 2020 - 31 grudzień 2020

Wysokość dotacji: 34 000 zł

Opis projektu: 

Działania zaplanowane w ramach oferty mają na celu wsparcie rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością poprzez objęcie dzieci i młodzieży opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego - Świetlicy terapeutyczno-integracyjnej „SZANSA” w 2020 roku. W ramach projektu wychowankowie świetlicy otrzymają specjalistyczną pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczną oraz możliwość uczestnictwa w aktywnych formach spędzenia wolnego czasu poprzez zabawy rekreacyjno – sportowe. Oprócz oferty zajęciowej zwiększającej usprawnienie, usamodzielnienie i uspołecznienie jej niepełnosprawnych wychowanków i integrowanie ich ze środowiskiem rówieśniczym - świetlica prowadzi dożywianie dzieci oraz oferuje udział w imprezach i wycieczkach. W programie pracy świetlicy w roku 2020 uwzględnione zostaną: treści wzmacniające lokalną tożsamość kulturową, propagujących lokalny patriotyzm i aktywność obywatelską, kształtujących właściwe, społeczne akceptowane zachowania dzieci i młodzieży.


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego