Projekty 2021

Mogę być

Mogę być Janusz 19 kwietnia, 2022 Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań

Czytaj więcej »

Aktywności dla samodzielności

Aktywności dla samodzielności Janusz 19 kwietnia, 2022 Posumowanie projektu: Zorganizowano cykl aktywizacyjnych zajęć integracyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodych osób (do 25 roku życia) z niepełnosprawnością

Czytaj więcej »

Zdrowo i sportowo 2021

Zdrowo i sportowo 2021 Janusz 19 kwietnia, 2022 Opis zadania: objęto bezpośrednim wsparciem 16 osób niepełnosprawnych oraz objęto dodatkowym wsparciem 20 członków rodzin uczestników projektu

Czytaj więcej »

Sprawniejsze jutro

Sprawniejsze jutro Janusz 19 kwietnia, 2022 Podsumowanie projektu: Z projektu skorzystało 12 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. W ramach projektu zrealizowano 122,5 godzin zajęć rehabilitacyjnych.

Czytaj więcej »

Rozwijamy wolontariat pracowniczy

Rozwijamy wolontariat pracowniczy Janusz 19 kwietnia, 2022 Opis zadania: Projekt dotyczy promocji i organizacji wolontariatu. W ramach zadania nastąpi wzmocnienie małopolskiego Stowarzyszenia „Dać Szansę” jako

Czytaj więcej »