Cennik

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DAĆ SZANSĘ” W WADOWICACH

CENNIK USŁUG

ODPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

RODZAJ USŁUGI

CENA

USŁUGI PSYCHOLOGICZNE

  1.  KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

180 ZŁ

  2.  BADANIE PSYCHOLOGICZNE Z WYDANIEM OPINII

250 ZŁ

  3.  TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

150 ZŁ

USŁUGI PEDAGOGICZNE

1.      KONSULTACJA PEDAGOGICZNA

120 ZŁ

2.      TERAPIA PEDAGOGICZNA

100 ZŁ

USŁUGI LOGOPEDYCZNE

1.       KONSULTACJA LOGOPEDYCZNA

150 ZŁ

2.       BADANIE LOGOPEDYCZNE Z WYDANIEM OPINII

200 ZŁ

3.       TERAPIA LOGOPEDYCZNA

120 ZŁ

USŁUGI FIZJOTERAPEUTYCZNE

  1. KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA

150 ZŁ

  2. KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA Z WYDANIEM OPINII

200 ZŁ

  3. TERAPIA FIZJOTERAPEUTYCZNA

120 ZŁ

  4. MASAŻ LIMFATYCZNY / LECZNICZY/KLASYCZNY

     KOŃCZYNY GÓRNE (40 MIN)

     KOŃCZYNY DOLNE (60 MIN)

70 ZŁ

90 ZŁ

  5. MASAŻ LECZNICZY KRĘGOSŁUPA I PLECÓW  (45 MIN)

100 ZŁ

  6. MASAŻ KLASYCZNY: PLECY I KOŃCZYNY GÓRNE (60 MIN)

120 ZŁ

  7. MASAŻ KLASYCZY, CAŁOŚCIOWY (80 MIN)

150 ZŁ

  8. MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ (30 MIN)

60 ZŁ

USŁUGI Z ZAKRESU INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

1.      KONSULTACJA SI

150 ZŁ

2.      OCENA ROZWOJU PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

300 ZŁ

3.      TERAPIA SI

120 ZŁ

INNE

WYDANIE OPINII W TRAKCIE TRWANIA TERPII (każdy rodzaj terapii)

120 ZŁ

DODATKOWO W RAMACH DZIAŁALNOŚCI NIEPUBLICZNEJ SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 

RODZAJ USŁUGI

CENA

1. OCENA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

600 ZŁ

2. DIAGNOZA DYSORTOGRAFII, DYSGRAFII, DYSLEKSJI, DYSKALKULII          

600 ZŁ

3. OPINIA W SPRAWIE BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO WYKONYWANIA   

    PRZEZ DZIECKO PRACY LUB INNYCH ZAJĘĆ ZAROBKOWYCH      

250 ZŁ

4. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH          

550 ZŁ

Accessibility Toolbar