Cennik

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 „DAĆ SZANSĘ” W WADOWICACH

CENNIK USŁUG

ODPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

RODZAJ USŁUGICENA
USŁUGI PSYCHOLOGICZNE
  1.  KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA120 ZŁ
  2.  BADANIE PSYCHOLOGICZNE Z WYDANIEM OPINII200 ZŁ
  3.  TERAPIA PSYCHOLOGICZNA100 ZŁ
USŁUGI PEDAGOGICZNE
1.      KONSULTACJA PEDAGOGICZNA120 ZŁ
2.      TERAPIA PEDAGOGICZNA100 ZŁ
USŁUGI LOGOPEDYCZNE
1.         KONSULTACJA LOGOPEDYCZNA120 ZŁ
2.         BADANIE LOGOPEDYCZNE Z WYDANIEM OPINII200 ZŁ
3.         TERAPIA LOGOPEDYCZNA100 ZŁ
USŁUGI FIZJOTERAPEUTYCZNE
  1. KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA120 ZŁ
  2. KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA Z WYDANIEM OPINII200 ZŁ
  3. TERAPIA FIZJOTERAPEUTYCZNA100 ZŁ
USŁUGI Z ZAKRESU INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
1.      KONSULTACJA SI120 ZŁ
2.      OCENA ROZWOJU PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ300 ZŁ
3.      TERAPIA SI100 ZŁ
INNE

WYDANIE OPINII W TRAKCIE TRWANIA TERPII

( każdy rodzaj terapii)

100 ZŁ

 

DODATKOWO W RAMACH DZIAŁALNOŚCI NIEPUBLICZNEJ SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

RODZAJ USŁUGICENA
1. OCENA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ600 ZŁ
2. DIAGNOZA DYSORTOGRAFII, DYSGRAFII, DYSLEKSJI, DYSKALKULII600 ZŁ

3. OPINIA W SPRAWIE BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO WYKONYWANIA

PRZEZ DZIECKO PRACY LUB INNYCH ZAJĘĆ ZAROBKOWYCH

250 ZŁ
4. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH550 ZŁ