Wolontariat

Kim jest wolontariusz?

Wolontariusz to człowiek, który dobrowolnie i bez wynagrodzenia niesie pomoc, angażuje się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego.

Wolontariat jest dobrym pomysłem na spędzenie wolnego czasu, choć niejednokrotnie bywa także ciekawą formą zdobycia doświadczenia zawodowego. Każdy moment jest dobry na podjęcie działalności wolontarystycznej, w trakcie której chętni poświęcą wolny czas, wiedzę i umiejętności wybranym osobom, grupom społecznym, organizacjom czy instytucjom. Będąc wolontariuszem można nauczyć się pracy w grupie, poznać swoje mocne i słabe strony.

Podstawowym dokumentem regulującym aspekty prawne wolontariatu w Polsce jest „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.

Kto może być wolontariuszem?

 • osoby dorosłe-uczniowie powyżej 18 roku życia, studenci, pracujący czynnie zawodowo, emeryci, renciści (o ile pozwala na to ich stan zdrowia)
 • małoletni – czyli osoby poniżej 18 roku życia, mogą być wolontariuszami, ale muszą na to wyrazić zgodę ich rodzice lub opiekunowie.
 • osoby bezrobotne –wykonywanie przez nie świadczeń nie powoduje utraty statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku;
 • cudzoziemcy – świadczenie wolontariuszy nie jest traktowane jako świadczenie pracy lub usług, więc cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce nie muszą uzyskiwać pozwolenia na pracę, aby zostać wolontariuszami;

Jak zostać wolontariuszem w Stowarzyszeniu „Dać Szansę” ?

KROK 1: Postaw sobie pytanie, jaka forma wolontariatu Cię interesuje?

Jest to najważniejsze pytanie jakie musisz sobie zadać na początku swojej przygody z wolontariatem. Twoja praca w Stowarzyszeniu nie może być dla ciebie ciężarem czy też przykrym obowiązkiem. Inicjatywa musi wyjść od ciebie.

 • Z kim łatwiej nawiązujesz kontakty (czy są to dzieci, młodzież, a może interesuje cię tylko praca indywidualna)?
 • Co chcesz robić jako wolontariusz ?
 • Jak dużo czasu możesz poświęcić? Czy możesz działać w systemie ciągłym i regularnym, czy bardziej doraźnie?
 • Co potrafisz robić, jakie masz umiejętności którymi chciałbyś się wykazać lub wiedzę którą chciałbyś się podzielić?
 • Czego chcesz się nauczyć, jakie nowe doświadczenia przyniosły by ci radość ich zdobywania?

Pamiętaj: liczą się przede wszystkim chęci!

W Stowarzyszeniu „Dać Szansę” jesteśmy otwarci na wszelką formę pomocy, a w  szczególności :

Wsparcie zaplecza technicznego

 • zarządzanie dystrybucją materiałów promocyjnych (plakaty i ulotki );
 • pomoc  przy organizacji imprez okolicznościowych;
 • pomoc w biurze ( kserowanie dokumentów, archiwizacja dokumentów itp.);

Wsparcie działań specjalistów

 • udział w zajęciach grupowych Świetlicy Terapeutyczno- Integracyjnej „Szansa”
 • wsparcie innych projektów Stowarzyszenia „Dać Szansę”

KROK 2: Podpisanie porozumienia i wypełnienie ankiety.

Jeśli zdecydujesz się wykonywać świadczenie na rzecz Stowarzyszenia „Dać Szansę”, będziesz musiał zawrzeć umowę cywilnoprawną, zwaną w ustawie porozumieniem.  Tylko na podstawie tej umowy można wykonywać w naszej organizacji świadczenia w formie wolontariatu.

KROK 3: Praca jako wolontariusz.

Zaczynając pracę jako wolontariusz , tak aby obie strony były zadowolone ze współpracy  musisz zapoznać się ze swoimi prawami i obowiązkami.

 

Accessibility Toolbar