Zarząd

IMG_7649
Bogumiła Jończyk wraz z synem Jakubem.

Bogumiła Jończyk

Prezes Zarządu

Joanna Szymańska

WICEPrezes Zarządu

Członkowie zarządu

Joanna Dziergas – członek zarządu
Marta Piórek – członek zarządu
Robert Susfał – członek zarządu
Anna Sabuda – członek zarządu
Mirosław Śmiech – członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Jadwiga Łojewska – przewodnicząca
Ewa Zatorska – członek komisji
Józef Radwan – członek komisji

Sąd koleżeński

Małgorzata Ptaś – przewodnicząca
Beata Lasek – sekretarz sądu
Elżbieta Kosik – członek sądu