Zarząd

Bogumiła Jończyk- Prezes Zarządu
Joanna Szymańska- Wiceprezes Zarządu
Jolanta Dziergas- Członek Zarządu
Robert Susfał- Członek Zarządu
Anna Sabuda- Członek Zarządu
Mirosław Śmiech- Członek Zarządu
Marta Piórek- Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Jadwiga Łojewska – przewodnicząca
Ewa Zatorska – członek komisji
Józef Radwan – członek komisji

Sąd koleżeński

Małgorzata Ptaś – przewodnicząca
Beata Lasek – sekretarz sądu
Elżbieta Kosik – członek sądu

Accessibility Toolbar