Zarząd

Bogumiła Jończyk wraz z synem Jakubem.

Bogumiła Jończyk

Prezes Zarządu

Joanna Szymańska

WICEPrezes Zarządu

Jolanta Dziergas

członek Zarządu

Marta Piórek

członek Zarządu

Anna Sabuda

członek Zarządu

Mirosław Śmiech

członek Zarządu

Robert Susfał

członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Jadwiga Łojewska – przewodnicząca
Ewa Zatorska – członek komisji
Józef Radwan – członek komisji

Sąd koleżeński

Małgorzata Ptaś – przewodnicząca
Beata Lasek – sekretarz sądu
Elżbieta Kosik – członek sądu

Accessibility Toolbar