Świetlica Terapeutyczno-Integracyjna "Szansa"

Świetlica Terapeutyczno – Integracyjna „SZANSA” została powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach Uchwałą z dnia 7 listopada 2011 roku.

Siedziba Świetlicy: os. XX – lecia 19/1, 34-100 Wadowice

Głównym celem świetlicy jest wspieranie funkcji opiekuńczych rodziny i świadczenie dzieciom niepełnosprawnym oraz rodzeństwa opieki, a także pomoc rodzinom w wychowaniu dzieci.Niepubliczna placówka opiekuńczo – wychowawcza wsparcia dziennego prowadzi swoją działalność przy wykorzystaniu mienia Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach.
Kierownik świetlicy: mgr Katarzyna Benedyk

Rodzaje zajęć

Accessibility Toolbar