Polityka Prywatności RODO

Polityka RODO
Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś. Dlatego, zgodnie z przepisami prawa mamy obowiązek poinformować Cię o najważniejszych kwestiach dotyczących tego, dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych, co z nimi robimy i jakie są Twoje uprawnienia.


1. Administrator.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach, ul Kochanowskiego 42, 34-100 Wadowice, e-mail: stowarzyszenie@dacszanse.pl, strona www.dacszanse.pl, tel: 33 873 18 87


2. Cel przetwarzania i kategoria odbiorców.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w deklaracji członkowskiej, w celu funkcjonowania Stowarzyszenia, obliczania wysokości składek członkowskich, organizacji Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia, innych wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenie zgodnie z działaniami statutowymi.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w formularzach zgłoszeniowych do projektu w celu realizacji umów dotacyjnych w zakresie realizacji zajęć dla dzieci niepełnosprawnych/podopiecznych stowarzyszenia „Dać Szansę”. W związku z przetwarzaniem Twoich danych w ramach powyższego celu możemy przekazywać Twoje dane osobowe do podmiotów, które udzielają nam wsparcia w postaci grantów.


3. Podstawa przetwarzania i skutki niepodania danych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych, które nam podałeś, jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę tę możesz w każdej chwili cofnąć, przesyłając swoje pisemne oświadczenie na adres podany wyżej. Cofniecie przez Ciebie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych do tego momentu.


4. Okres przetwarzania.

Zamierzamy przetwarzać Twoje dane dopóki pozostajesz Członkiem naszego Stowarzyszenia. Okres przetwarzania danych osobowych dotyczy również rozliczeń dotacji wynikających z postanowień umów zawartych ze Stowarzyszeniem „Dać Szansę”.


5. Twoje uprawnienia.

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Jeżeli Twoim zdaniem nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub dochodzić swoich praw przed sądem.
Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane i tego, jak je chronimy, możesz nas zawsze o to zapytać (dane kontaktowe wskazaliśmy wyżej).

Accessibility Toolbar