Zajęcia

Zajęcia rehabilitacyjne

Kinezyterapia, fizykoterapia i masaż

Zajęcia integracji sensorycznej

Kinezyterapia, fizykoterapia i masaż

Psychologiczno - pedagogiczno - logopedyczne

Zajęcia prowadzone w salach przy ul. Kochanowskiego

Sala doświadczania świata

Terapia w Sali Doświadczania Świata wpływa na wszechstronny rozwój stymulując bodźce

Hydroterapia

Rehabilitacja prowadzona w basenie pozwala wykorzystać właściwości fizyko - chemiczne wody do zwiększenia efektywności terapii

Terapia Biofeedback

OBECNIE NIE PROWADZIMY

EEG-Biofeedback to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej

Hipoterapia

Przywracanie zdrowia i usprawnianie przy pomocy koni i jazdy konnej

Dogoterapia

Dogoterapia to – najprościej rzecz ujmując – terapia z udziałem psa

Muzykoterapia

System umuzykalniający polegający na wyrażaniu muzyki ruchem

Arteterapia

Arteterapia to – w najbardziej podstawowym wymiarze – "terapia przez sztukę"

Accessibility Toolbar