Terapia Biofeedback

EEG-Biofeedback to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej. Sygnał z jednego punktu na głowie pacjenta jest przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta formę graficzną (wykresu, animacji bądź gry wideo). Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu pacjent wie, kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.

Metoda EEG-Biofeedback jest polecana dzieciom, którym towarzyszą problemy takie jak:

Terapia Biofeedback jest też stosowana w przypadku chęci chęć poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka). Amerykańska Akademia Pediatrii uznała Biofeedback za jedną z najbardziej rekomendowanych form terapii dla pacjentów z ADHD. W literaturze opisano bardzo dobre rezultaty, będące wynikiem tej właśnie formy terapii. Warto jednak pamiętać, że dobór metody ostatecznie zależy od dziecka i jego możliwości psychofizycznych.

Certyfikowana metoda EEG-Biofeedback znalazła zastosowanie w pracy z osobami o następujących trudnościach i zaburzeniach:

Accessibility Toolbar