Dogoterapia

Dogoterapia to – najprościej rzecz ujmując – terapia z udziałem psa. Jest jedną z metod alternatywnych i wspomagających rehabilitację osób z niepełnosprawnością. Skierowana głównie do dzieci i młodzieży, stanowi wspaniałą propozycję kreatywnych zajęć, polegających na wieloprofilowym usprawnianiu osób borykających się z różnego rodzaju deficytami. Istotą dogoterapii jest bezpośredni kontakt podopiecznego z psem i terapeutą – dlatego jest ona terapią kontaktową. Poprzez dogoterapię możliwe jest wspieranie zarówno sfery fizycznej, jak i psychicznej; terapia może mieć formę indywidualną bądź grupową. Zajęcia z psem dostosowuje się każdorazowo do potrzeb i możliwości uczestnika (lub uczestników) zajęć. Ważne jest, aby terapia miała swój cel, którego osiągnięcie przyniesie radość korzystającym – wzmocni ich poczucie własnej wartości, wspomoże ich rozwój oraz poczucie sprawstwa.

Dzięki dogoterapii można osiągnąć konkretne cele, do których zaliczają się:

Ponadto zajęcia w obecności psa wpływają pozytywnie na przełamanie lęku przed kontaktem z psem, na pobudzenie zmysłów wzroku, słuchu, dotyku, węchu, propriocepcji, poprawę w zakresie somatognozji, a także ogólne wyciszenie i relaksacja.

Korzystający z zajęć dogoterapii podnoszą swoje kompetencje w zakresie wykonywania czynności pielęgnacyjnych, uczą się rozpoznawać i nazywać własne emocje oraz emocje, które przeżywa pies. Podczas terapii ważna jest atmosfera – zadaniem terapeuty jest dbałość o poszanowanie i zrozumienie zarówno potrzeb uczestników zajęć, jak i psa. Uczestnicy na każdym etapie rozwoju szybko uczą się prawidłowych zachowań w obecności psa, stają się empatyczni, otwarci oraz ufni we własne możliwości.
5 powodów, dla których warto zaprzyjaźnić się z psem (wg B. Kulisiewicz):

Accessibility Toolbar