Zajęcia rehabilitacyjne

Rehabilitacja polega na kompleksowym i zespołowym działaniu, które ma na celu przywrócenie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej. Celem rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego jest jak najpełniejsze włączenie go w codzienność oraz uczenie go sprostania zadaniom dnia codziennego.

Usprawnianie poprzez rehabilitację polega przede wszystkim na systematycznym pobudzaniu do psychoruchowego rozwoju dziecka w następującym zakresie:

Zajęcia z rehabilitacji obejmują: kinezyterapię czyli leczenie ruchem (ćwiczenia o działaniu miejscowym i o działaniu ogólnoustrojowym), fizykoterapię (stosowanie w celach leczniczych różnego rodzaju energii wytwarzanej za pomocą aparatury) i masaż. Do dyspozycji dzieci niepełnosprawnych są również basen z kulkami i trampolina.

Accessibility Toolbar