Zajęcia psychologiczno-pedaogiczno-logopedyczne:

Ponieważ warunkiem skutecznej i efektywnej terapii jest jej kompleksowość, Stowarzyszenie dba o to, by cały czas uzupełniać bazę potrzebnych i atrakcyjnych dla dzieci zajęć.

Ogromnie ważna jest praca z psychologiem, pedagogiem, logopedą.

Terapia psychologiczna

Istotą pracy z psychologiem jest udzielanie wsparcia psychicznego dziecku o obniżonej sprawności umysłowej. Zajęcia w formie indywidualnych spotkań prowadzi doświadczony psycholog.

Zajęcia mają na celu:

Podstawą do rozpoczęcia terapii psychologicznej jest opinia dziecka z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Zajęcia pedagogiczne

Zajęcia pedagogiczne z dzieckiem prowadzi pedagog specjalny. Mają one formę rewalidacyjno-wychowawczą i są adresowane do dzieci o obniżonej sprawności umysłowej.

Pedagog opracowuje indywidualny program pracy, dostosowany do możliwości i potrzeb dziecka. Takie działanie zapewnia podopiecznemu osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu rozwoju, a także rozwijanie jego naturalnych umiejętności i pasji. Zajęcia pedagogiczne mają formę spotkań indywidualnych lub grupowych. Pedagodzy wykorzystują różnorodne metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, m. in. Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metodę Dobrego Startu, Poranny Krąg, arteterapię.

Zajęcia mają na celu:

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia z logopedą mają na celu kształtowanie prawidłowej mowy, która została zaburzona w wyniku niepełnosprawności, choroby lub działania innych czynników. Mają formę indywidualnych zajęć specjalisty z dzieckiem. Program oraz przebieg zajęć ustala logopeda w oparciu o dostępne materiały i pomoce. Indywidualne wsparcie jest dostosowane do dziecka i jego aktualnych możliwości rozwoju.

Główne cele zajęć logopedycznych to:

Częstotliwość spotkań jest ustalana przez logopedów, w zależności od indywidualnych potrzeb poszczególnych dzieci.

Infoterapia

Dodatkowym elementem terapii pedagogicznej jest infoterapia. Terapia informacyjna jest prowadzona z wykorzystaniem komputera wyposażonego w specjalną klawiaturę edukacyjną oraz multimedialne programy edukacyjne. 

Dzieci dzięki programom edukacyjnym uczą się poznawać otaczający świat, zdobywają wiedzę o życiu codziennym, poznają tajniki ortografii, uczą się liczyć i odnajdywać trudne hasła – a także wykorzystywać szeroko dziś dostępne techniki cyfrowe w wartościowy sposób.

Główne cele infoterapii to:

Częstotliwość spotkań jest ustalana przez logopedów, w zależności od indywidualnych potrzeb poszczególnych dzieci.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Accessibility Toolbar