Muzykoterapia

Terapia przez muzykę prowadzi przede wszystkim do zmniejszenia napięcia psychofizycznego i relaksacji.

Muzyka stosowana jako środek terapeutyczny stwarza możliwość oddziaływania nie tylko na wybrane sfery rozwoju człowieka i obszary jego funkcjonowania, ale oddziałuje na człowieka jako całość – integruje ciało, umysł i psychikę. Muzyka jest jednym z niewerbalnych sposobów wyrażania siebie; daje możliwość odbioru miłych i przyjemnych doznań, może również być źródłem kreatywnych zachowań człowieka. Pomaga w nawiązywaniu kontaktu ze światem, z innymi ludźmi, inspiruje i wspomaga rozwój; przezwycięża smutek i monotonię, daje radość i siłę do pokonania słabości i lęku. W trakcie zajęć muzykoterapeutycznych dzieci mają możność przeżycia radości i uwolnienia się od paraliżującego lęku, czasami bardzo destrukcyjnie wpływającego na ich zachowania.

Podstawowe cele muzykoterapii:

Zajęcia muzyczne grupowe w Stowarzyszeniu odbywają się w ramach zajęć na świetlicy terpeutyczno-intergracyjnej.

Accessibility Toolbar