Zajęcia Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna to proces, podczas którego układ nerwowy dziecka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów, a następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym i efektywnym działaniu.

Terapia SI jest wskazana dla dzieci, które:

Terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej polega na takim stymulowaniu układu nerwowego, aby dać mu możliwość właściwej pracy, czyli prawidłowego odbierania, przetwarzania i odpowiedzi na bodźce płynące ze środowiska i własnego ciała. Zajęcia z integracji sensorycznej prowadzone są w sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt przez specjalistów posiadających niezbędne uprawnienia i kwalifikacje.

Accessibility Toolbar