Czas na sprawność, czas na zdrowie

Opis zadania:

  • Realizacja zadania sprzyjać będzie przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, pobudzi wśród grupy docelowej projektu poczucie własnej wartości w lokalnym środowisku, rozwinie oraz będzie stymulować działania sprzyjające lepszemu startowi grupy docelowej w dorosłe życie oraz pomoże w aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży objętych projektem.
  • W ramach projektu zaplanowano organizację specjalistycznych zajęć edukacyjnych z logopedą i zajęć sportowo-rehabilitacyjnych służących prawidłowemu rozwojowi grupy docelowej. Uczestnicy projektu będą mogli korzystać z nowo zakupionych pomocy do rozwijania aktywności.

Projekt jest finansowany ze środków Gminy Spytkowice

Tagi:

aktywność,Dać Szansę,sprawność,Spytkowice,zdrowie

Podziel się:

Wyróżnione

Kategorie

Pomóż nam

Accessibility Toolbar