Czas na sprawność, czas na zdrowie

Posumowanie projektu:

  • objęto projektem 10 dzieci i młodzieży z tereny gminy Spytkowice, zagrożonych wykluczeniem społecznym, narażonych na wystąpienie patologii społecznych;
  • zrealizowano 32,5 godziny specjalistycznych zajęć dla uczestników projektu połączonych z profilaktyką uzależnień;
  • zakupiono 1 zestaw sprzętu rehabilitacyjno-sportowego do wykorzystywania w ramach organizacji aktywnego czasu wolnego dla uczestników projektu;
  • nastąpił rozwój integracji społecznej beneficjentów projektu uczestniczących w zajęciach, lokalnym środowisku;
  • uświadomiono beneficjentom projektu i ich otoczeniu zagrożenia płynące z uzależnień i patologii społecznych;
  • zapewniono właściwą, systematyczną opiekę i stymulowano beneficjentów projektu z dysfunkcjami rozwojowymi;
  • zwiększono wiarę we własne siły i pewność siebie u beneficjentów projektu poprzez udział w zajęciach w ramach projektu;
  • umożliwiono osiągnięcie samodzielności w podstawowych sferach życia codziennego u beneficjentów projektu.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Projekt dofinansowany przez Gminę Spytkowice

Tagi:

Dać Szansę,rehabilitacja,Spytkowice,Wadowice

Podziel się:

Wyróżnione

Kategorie

Pomóż nam

Accessibility Toolbar