Czas wolny – czas aktywny

Projekt „Czas wolny – czas aktywny” jest dofinansowany przez Gminę Spytkowice  w ramach zadania publicznego: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – organizowanie imprez, kampanii, zajęć sportowych, edukacyjnych, kulturalnych oraz podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, stworzenie alternatywy dla alkoholu i innych używek oraz bezpośrednia aktywność i zaangażowanie uczestników w życie kulturalne gminy.

 

Głównym celem projektu jest zorganizowanie zajęć sportowo-rehabilitacyjnych oraz zakup sprzętu rehabilitacyjno-sportowego dla 8 dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym (alkoholizm oraz narkomania w rodzinie, wielodzietność, sieroctwo, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie), o trudnej sytuacji materialnej (złe warunki życiowe), zamieszkujących tereny Gminy Spytkowice. Oferta wsparcia projektowego będzie dla jego odbiorców alternatywą dla alkoholu i innych używek oraz pobudzi ich bezpośrednią aktywność.

 

Termin realizacji zadania publicznego:   11.07.2022 – 31.12.2022 r.

Projekt jest dofinansowany przez Gminę Spytkowice

Tagi:

aktywność,Dać Szansę

Podziel się:

Wyróżnione

Kategorie

Pomóż nam

Accessibility Toolbar