Mogę być

Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021r.

Posumowanie projektu:

  • Zorganizowano 1 cykl działań promujących aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.
  • Przygotowano i rozdystrybuowano na terenie Małopolski 300 kalendarzy ściennych „Mogę być…” oraz 200 kalendarzy biurkowych typu piramidka „Mogę być…”
  • Przygotowano i opublikowano na informacyjnym portalu internetowym 1 artykuł promujący projekt. Przygotowano i opublikowano na stronie internetowej Stowarzyszenia 2 informacje o projekcie (tekst wstępny, tekst podsumowujący).
  • Zorganizowano 1 sesję fotograficzną „Mogę być…”
  • Beneficjenci projektu otrzymali informacje i materiały informacyjne promujące aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Przygotowane publikacje, dzięki atrakcyjnej i lekkiej formie, edukowały i oswajały Małopolan z obecnością osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej. Małopolanie zobaczyli również w jakich sektorach gospodarczych można zaangażować do pracy osoby z niepełnosprawnością. Poprzez realizację zadania promowaliśmy pozytywny wizerunek niepełnosprawnego pracownika. Liczymy też, że to zachęciło młode osoby niepełnosprawne do kształcenia się i doskonalenia zawodowego.
  • Działania projektowe wpisały się w długofalowe cele Stowarzyszenia „Dać Szansę”, które oprócz prowadzenia edukacji i rehabilitacji niepełnosprawnych podopiecznych, stara się promować pozytywne postawy wobec niepełnosprawności w środowiskach lokalnych poprzez rozwój wolontariatu, promowanie sztuki osób niepełnosprawnych, działania edukacyjne, wydawanie informatorów, prowadzenie szkoleń, itp. Wszystko to będzie utrwalało rezultaty projektu w ramach długoletniego procesu edukowania społeczności lokalnych.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Tagi:

Dać Szansę,mogę być,Wadowice

Podziel się:

Wyróżnione

Kategorie

Pomóż nam

Accessibility Toolbar