„Termomodernizacja budynku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Dać Szansę” w Choczni”

Postępowanie prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ww. ustawy

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania:
 
 

Przedmiot ww. postępowania będzie realizowany w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Podziel się:

Wyróżnione

Kategorie

Pomóż nam

Accessibility Toolbar