Tytuł projektu: „Opieka wytchnieniowa dla dorosłych niepełnosprawnych w 2024”

Projekt jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego przyznanych Zleceniodawcy w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024

Okres realizacji projektu: od 6 maja 2024 do 13 grudnia 2024

Opis zadania:

  • W ramach projektu zaplanowano świadczenie przez Stowarzyszenie „Dać Szansę” w Wadowicach usług opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu 5 dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawości w okresie 6 maja 2024 – 13 grudnia 2024. Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczyły osoby o wymaganych w konkursie kwalifikacjach.
  • Celem zadania jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad 5 dorosłymi z orzeczeniem o niepełnosprawności z terenu Gminy Wadowice poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, gwarantującej czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki i zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację w roku 2024.

 

Podziel się:

Wyróżnione

Kategorie

Pomóż nam

Accessibility Toolbar