Szansa – dobry adres 2022

Tytuł projektu: SZANSA -dobry adres 2022

Projekt jest dofinansowany przez: Gminę Wadowice

Okres realizacji projektu: od 1 lutego 2022 do 31 grudnia 2022

Opis zadania:

Projekt jest skierowany do 50 niepełnosprawnych wychowanków świetlicy „SZANSA” w wieku od 2 do 24 lat zamieszkujących Gminę Wadowice oraz ich rodzin.

Działania zaplanowane w ramach oferty mają na celu nieodpłatne wsparcie rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością poprzez objęcie dzieci i młodzieży opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego – Świetlicy terapeutyczno-integracyjnej „SZANSA” w 2022 roku. Świetlica oferuje wsparcie opiekuńcze, edukacyjne, usamodzielniające, integracyjne oraz dożywianie dzieci i młodzieży. Zaplanowane działania będą dostosowane do aktualnych wymogów sanitarnych, aby zapewnić beneficjentom projektu i kadrze projektowej bezpieczeństwo zdrowotne.

Podsumowanie częściowe projektu: Szansa – dobry adres:

Posumowanie  projektu:

  • Zagospodarowano czas wolny w połączeniu z zapewnieniem specjalistycznej opieki dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z terenu Gminy Wadowice w prowadzonej dla nich placówce. Pomogło to rodzinom wychowującym dziecko niepełnosprawne w opiece nad nimi w roku 2022.
  • Objęto wsparciem 50 dzieci i młodzieży wraz z rodzinami.
  • Zatrudniono 1 zespół specjalistów do realizacji projektu, zaangażowano w pracę świetlicy 6 wolontariuszy.
  • Zrealizowano 264 h indywidualnych i grupowych zajęć pedagogicznych oraz 2 imprezy wzmacniające więzi rodzinne.
  • Nastąpiło usamodzielnienie 37 (70 %) uczestników projektu, a co za tym idzie zwiększyła się ich aktywność w życiu społecznym.
  • Trwałość rezultatów projektu utrzyma się pod warunkiem kontynuacji i wzmacniania działań Stowarzyszenia na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kolejnych latach. Stowarzyszenie będzie starało się podejmować działania uzupełniające działanie świetlicy, np. poradnictwo, konsultacje psychologiczne, integracja sensoryczna, terapia logopedyczna

 

 

Tagi:

Dać Szansę,dobry adres,Wadowice

Podziel się:

Wyróżnione

Kategorie

Pomóż nam

Accessibility Toolbar