Szansa – dobry adres 2022

Tytuł projektu: SZANSA -dobry adres 2022

Projekt jest dofinansowany przez: Gminę Wadowice

Okres realizacji projektu: od 1 lutego 2022 do 31 grudnia 2022

Opis zadania:

Projekt jest skierowany do 50 niepełnosprawnych wychowanków świetlicy „SZANSA” w wieku od 2

do 24 lat zamieszkujących Gminę Wadowice oraz ich rodzin.

Działania zaplanowane w ramach oferty mają na celu nieodpłatne wsparcie rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością poprzez objęcie dzieci i młodzieży opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego – Świetlicy terapeutyczno-integracyjnej „SZANSA” w 2022 roku. Świetlica oferuje wsparcie opiekuńcze, edukacyjne, usamodzielniające, integracyjne oraz dożywianie dzieci i młodzieży. Zaplanowane działania będą dostosowane do aktualnych wymogów sanitarnych, aby zapewnić beneficjentom projektu i kadrze projektowej bezpieczeństwo zdrowotne.

Podsumowanie częściowe projektu: Szansa – dobry adres:

Posumowanie I etapu projektu:

W pierwszym okresie sprawozdawczym osiągnięto zaplanowane rezultaty częściowo. Całość rezultatów jest planowana do osiągnięcia do końca realizacji zadania czyli do 31.12.2022r
1. Zagospodarowano czas wolny w połączeniu z zapewnieniem specjalistycznej opieki dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z terenu Gminy Wadowice w prowadzonej dla nich placówce. Pomogło to rodzinom wychowującym dzieci niepełnosprawne w opiece nad nimi w okresie luty – sierpień 2022r.
2. Objęto wsparciem co najmniej 50 dzieci i młodzieży wraz z rodzinami.
3. Zatrudniono 1 zespół specjalistów do realizacji projektu, zaangażowano w pracę świetlicy 5 wolontariuszy.
4. Zrealizowano 126 h indywidualnych i grupowych zajęć pedagogicznych oraz 1 wycieczki oraz 1 imprezę wzmacniających więzi rodzinne.
Przewidywano usamodzielnienie ok. 70 % uczestników projektu, a co za tym idzie zwiększenie ich aktywności w życiu społecznym.
Trwałość rezultatów projektu utrzyma się pod warunkiem kontynuacji i wzmacniania działań Stowarzyszenia na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kolejnych latach. Stowarzyszenie będzie starało się podejmować działania uzupełniające działanie świetlicy, np. poradnictwo, konsultacje psychologiczne, integrację
sensoryczną, terapię logopedyczną.

Tagi:

Dać Szansę,dobry adres,Wadowice

Podziel się:

Wyróżnione

Kategorie

Pomóż nam

Accessibility Toolbar