Szansa dobry adres IX – pierwszy etap

Posumowanie I etapu projektu:

W pierwszym okresie sprawozdawczym osiągnięto zaplanowane rezultaty częściowo. Całość rezultatów jest planowana do osiągnięcia do końca realizacji zadania czyli do 31.12.2021r.

  • Zagospodarowano czas wolny w połączeniu z zapewnieniem specjalistycznej opieki dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z terenu Gminy Wadowice w prowadzonej dla nich placówce. Pomogło to rodzinom wychowującym dziecko niepełnosprawne w opiece nad nimi w roku w okresie luty – lipiec 2021.
  • Objęto wsparciem 43 dzieci i młodzieży wraz z rodzinami.
  • Zatrudniono 1 zespół specjalistów do realizacji projektu, zaangażowano w pracę świetlicy 3 wolontariuszy.
  • Zrealizowano 155 h indywidualnych i grupowych zajęć pedagogicznych oraz 1 imprezę wzmacniającą więzi rodzinne.
  • Przewidywano usamodzielnienie ok. 70 % uczestników projektu, a co za tym idzie zwiększenie ich aktywności w życiu społecznym. Rezultat będzie oceniany pod koniec realizacji projektu – jego osiągnięcie wymaga całorocznej pracy z dziećmi i młodzieżą
  • Trwałość rezultatów projektu utrzyma się pod warunkiem kontynuacji i wzmacniania działań Stowarzyszenia na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kolejnych latach. Stowarzyszenie będzie starało się podejmować działania uzupełniające działanie świetlicy, np. poradnictwo, konsultacje psychologiczne, integracja sensoryczna, terapia logopedyczna.

Projekt jest dofinansowany przez Gminę Wadowice

Tagi:

aktywność,Dać Szansę,Wadowice

Podziel się:

Wyróżnione

Kategorie

Pomóż nam

Accessibility Toolbar