Szansa – dobry adres IX

Projekt jest dofinansowany przez: Gminę Wadowice

Posumowanie całego projektu:

  • Zagospodarowano czas wolny w połączeniu z zapewnieniem specjalistycznej opieki dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z terenu Gminy Wadowice w prowadzonej dla nich placówce. Pomogło to rodzinom wychowującym dziecko niepełnosprawne w opiece nad nimi w roku 2021.
  • Objęto wsparciem 52 dzieci i młodzieży wraz z rodzinami.
  • Zatrudniono 1 zespół specjalistów do realizacji projektu, zaangażowano w pracę świetlicy 5 wolontariuszy.
  • Zrealizowano 320 h indywidualnych i grupowych zajęć pedagogicznych oraz 2 imprezy wzmacniające więzi rodzinne.
  • Nastąpiło usamodzielnienie 37 (71,15 %) uczestników projektu, a co za tym idzie zwiększyła się ich aktywność w życiu społecznym.
  • Trwałość rezultatów projektu utrzyma się pod warunkiem kontynuacji i wzmacniania działań Stowarzyszenia na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kolejnych latach. Stowarzyszenie będzie starało się podejmować działania uzupełniające działanie świetlicy, np. poradnictwo, konsultacje psychologiczne, integracja sensoryczna, terapia logopedyczna.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Tagi:

Dać Szansę,dobry adres,Wadowice

Podziel się:

Wyróżnione

Kategorie

Pomóż nam

Accessibility Toolbar