Szansa na dobry adres VIII

Opis zadania:

 • Działania zaplanowane w ramach oferty mają na celu wsparcie rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością poprzez objęcie dzieci i młodzieży opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego – Świetlicy terapeutyczno-integracyjnej „SZANSA” w 2020 roku.
 • W ramach projektu wychowankowie świetlicy otrzymają specjalistyczną pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczną oraz możliwość uczestnictwa w aktywnych formach spędzenia wolnego czasu poprzez zabawy rekreacyjno – sportowe.
 • Oprócz oferty zajęciowej zwiększającej usprawnienie, usamodzielnienie i uspołecznienie jej niepełnosprawnych wychowanków i integrowanie ich ze środowiskiem rówieśniczym – świetlica prowadzi dożywianie dzieci oraz oferuje udział w imprezach i wycieczkach.
 • W programie pracy świetlicy w roku 2020 uwzględnione zostaną treści wzmacniające lokalną tożsamość kulturową, propagujące lokalny patriotyzm i aktywność obywatelską oraz społeczne akceptowane zachowania dzieci i młodzieży.

Podsumowanie I etapu realizacji zadania:

 • Zagospodarowano czas wolny w połączeniu z zapewnieniem specjalistycznej opieki dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z terenu Gminy Wadowice w prowadzonej dla nich placówce. Pomogło to rodzinom wychowującym dziecko niepełnosprawne w opiece nad nimi w roku 2020.
 • Objęto wsparciem 33 dzieci i młodzieży wraz z rodzinami.
 • Zatrudniono 1 zespół specjalistów do realizacji projektu, zaangażowano w pracę świetlicy 3 wolontariuszy.
 • Zrealizowano 150 h indywidualnych i grupowych zajęć pedagogicznych, 20 h zajęć sportowo-korekcyjnych oraz 1 imprezę wzmacniającą więzi.
 • Rozpoczęto proces usamodzielniania się uczestników projektu, a co za tym idzie zwiększania ich aktywności w życiu społecznym, który potrwa do grudnia 2020.

Podsumowanie II etapu realizacji zadania:

 • Zagospodarowano czas wolny w połączeniu z zapewnieniem specjalistycznej opieki dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z terenu Gminy Wadowice w prowadzonej dla nich placówce. Pomogło to rodzinom wychowującym dziecko niepełnosprawne w opiece nad nimi w roku 2020.
 • Objęto wsparciem 50 dzieci i młodzieży wraz z rodzinami.
 • Wsparcia dla beneficjentów udzielał 1 zespół specjalistów, zaangażowano w pracę świetlicy 3 wolontariuszy.
 • Zrealizowano 156 h indywidualnych i grupowych zajęć pedagogicznych, 20 h zajęć sportowo-korekcyjnych oraz 1 imprezę wzmacniającą więzi.
 • Kontynuowano proces usamodzielniania się uczestników projektu, a co za tym idzie zwiększania ich aktywności w życiu społecznym. Usamodzielnienie zaobserwowano o 70 % BO.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Partner był dofinansowany przez Gminę Wadowice

Tagi:

Dać Szansę,rehabilitacja,Wadowice

Podziel się:

Wyróżnione

Kategorie

Pomóż nam

Accessibility Toolbar