Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020
Tytuł: „Termomodernizacja budynku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Dać Szansę” w Wadowicach”.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach w dniu 08.11.2023 roku podpisało umowę nr RPMP.04.03.02-12-015/23-00-XVII/71/FE/23 o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt.: „Termomodernizacja budynku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Dać Szansę” w Wadowicach”.

Projekt realizowany będzie w okresie od 08.11.2023 do 31.12.2023 roku.

Poziom dofinansowania wynosi 485 644,39 zł, co stanowi 90% kosztów kwalifikowanych projektu. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład własny Wnioskodawcy wynosi 53 960,49 zł względem wydatków kwalifikowanych projektu.

Projekt ”Termomodernizacja budynku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Dać Szansę” w Wadowicach” obejmuje prace termomodernizacyjne w jednym budynku przy ul. Kościelnej 3 w Choczni. W ramach prac termomodernizacyjnych zaplanowano do wykonania:

  • wymiana na nowoczesne Wymiana na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED (część pomieszczeń) – powierzchnia pomieszczeń 250,00 m2,
  • docieplenie podłogi poddasza – powierzchnia 272,62 m2.
  • montaż instalacji PV na dachu budynku, moc generatora PV 3.1 kWp.
  • docieplenie ścian zewnętrznych od poziomu gruntu – powierzchnia 279,48 m2.
  • docieplenie połaci dachowej wraz z niezbędnymi naprawami – powierzchnia 380,00 m2.
  • docieplenie ścian gruntowych i ścian piwnic powyżej terenu – powierzchnia 203,16 m2.
  • wymiana drzwi wewnętrznych do wiatrołapu – powierzchnia 5,41 m2.

Dodatkowo wykonana zostanie: Naprawa i częściowa wymiana połaci dachowej – koszty dodatkowe, w związku z powstałymi uszkodzeniami dachu po wichurze.

Projekt zakłada wprowadzenie ekologicznych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań w postaci fotowoltaiki. Wprowadzone rozwiązania pozwolą na istotne zmniejszenie rocznego zużycia energii końcowej oraz energii elektrycznej dla potrzeb budynku Punktu Przedszkolnego. W długotrwałym okresie projekt przyczyni się spadku emisji gazów cieplarnianych (CO2), czyli zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska oraz promocji odnawialnych źródeł energii i rozwiązań ekologicznych w postaci fotowoltaiki. Poza aspektem ekologicznym przedsięwzięcia będą także korzyści ekonomiczne w postaci obniżenia kosztów funkcjonowania budynku, w szczególności zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Projekt przyczyni się do stworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie poprzez poprawę jakości życia mieszkańców i poszanowanie zasad ochrony środowiska.

 

Podziel się:

Wyróżnione

Kategorie

Pomóż nam

Accessibility Toolbar