Tytuł projektu: „Opieka wytchnieniowa dla dzieci niepełnosprawnych w 2023”

Projekt jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego przyznanych Zleceniodawcy w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

Okres realizacji projektu: od 1 maja 2023 do 31 grudnia 2023 2023

Opis zadania:

  • W ramach projektu zaplanowano świadczenie przez Stowarzyszenie „Dać Szansę” w Wadowicach usług opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu 13 dzieci niepełnosprawnych w okresie 1 maja 2023 – 31 grudnia 2023. Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczyły osoby o wymaganych w konkursie kwalifikacjach.
  • Celem zadania jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad 13 dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności z terenu Gminy Wadowice poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, gwarantującej czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki i zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację w roku 2023.

Podsumowanie projektu:

W ramach projektu: objęto opieką wytchnieniową 13 dzieci niepełnosprawnych, objęto wsparciem 13 rodzin/ opiekunów sprawujących  bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności , zrealizowano 2937 godzin zegarowych wparcia na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Poprzez realizację zadania została osiągnięta zmiana społeczna: rodziny objęte wsparciem mogły lepiej zorganizować swoje codzienne życie i nauczyć się racjonalnie dzielić opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym z opiekunem/ pedagogiem; miały możliwość odpoczynku/ wytchnienia od opieki nad dzieckiem dała im możliwość regeneracji i redukcji stresu.

Podziel się:

Wyróżnione

Kategorie

Pomóż nam

Accessibility Toolbar