PORADNICTWO DLA RODZIN OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH II

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach realizuje projekt pn. „Poradnictwo dla rodzin osób niepełnosprawnych II” dofinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu nr 1/2023 pn. „Możemy więcej”. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie doradcze oraz zwiększenie umiejętności pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz sprawowania opieki nad nimi, przez rodziców/prawnych opiekunów tychże osób, co przełoży się na podniesienie poziomu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Rodzina jest bowiem pierwszym i najważniejszym ogniwem w rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami.

 

Okres realizacji :  01.04.2024 r.  – 31.03.2027 r.

Projekt polega na udzielaniu wsparcia doradczego uczestnikom projektu jakim są osoby      z niepełnosprawnościami oraz rodzice/prawni opiekunowie dzieci/osób ubezwłasnowolnionych z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu przewidujemy wsparcie z zakresu:

Poradnictwa psychologicznego (930 godzin – 01.04.2024 r. – 31.03.2027 r.)

Poradnictwa  społeczno-prawnego (930 godzin – 01.04.2024 r. – 31.03.2027 r.)

Udzielania informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej (930 godzin – 01.04.2024 r. – 31.03.2027 r.)

 

Projekt będzie realizowany w prowadzonej przez Stowarzyszenie Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Więcej informacji w tym zapisy chętnych do projektu pod nr. tel. 695 727 833

lub e-mail: stowarzyszenie@dacszanse.pl

Podziel się:

Wyróżnione

Kategorie

Pomóż nam

Accessibility Toolbar