Nasz wysiłek to wspólny sukces – wieloaspektowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach realizuje projekt: „Nasz wysiłek to wspólny sukces – wieloaspektowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin” w ramach konkursu pn. „Szansa – Rozwój – Niezależność” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2018) ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Celem projektu jest zwiększenie sprawności i samodzielności grupy osób z niepełnosprawnościami z powiatów: Wadowice, Oświęcim, Sucha Beskidzka i Myślenice w woj. małopolskim, poprzez zapewnienie im uczestnictwa w ciągłej wieloaspektowej terapii oraz dodatkowym wsparciem informacyjno-instruktażowym dla ich opiekunów.

Beneficjenci Projektu:

 • I okres realizacji: 232 osób z niepełnosprawnościami w wieku 0-30 lat w tym 210 dzieci i młodzieży oraz 22 dorosłych.
 • II okres realizacji: 250 osób z niepełnosprawnościami w wieku 0-30 lat w tym 225 dzieci i młodzieży oraz 25 dorosłych.
 • III okres realizacji: 270 osób z niepełnosprawnościami w wieku 0-30 lat w tym 240 dzieci i młodzieży oraz 30 dorosłych.

Projekt obejmuje 3 okresy realizacji, łącznie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 marca 2022 roku.

WSPARCIE DLA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH (główne działania projektowe):

 • rehabilitacja,
 • integracja sensoryczna,
 • zooterapia, w tym: jazda konna z hipoterapią oraz dogoterapia,
 • hydrotrening na basenie,
 • terapia Snoezelen,
 • indywidualna terapia pedagogiczna,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia multimedialne (infoterapia, biofeedback),
 • konsultacje psychologiczne.

WSPARCIE DLA RODZIN BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH (uzupełniające działanie projektowe):

 • wsparcie informacyjno-doradcze od psychologa (pomoc w sytuacjach kryzysowych, terapia rodziny),
 • wsparcie doradczo-instruktażowe od rehabilitanta (planowanie aktywności domowych – instruktaż dla rodziców),
 • wsparcie doradczo-instruktażowe od instruktora na basenie (oswajanie dziecka z wodą – instruktaż dla rodziców).

Konkurs: PFRON – „Szansa – Rozwój – Niezależność”
Tytuł projektu: „Nasz wysiłek to wspólny sukces – wieloaspektowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin”

Tagi:

Dać Szansę,rehabilitacja,Wadowice

Podziel się:

Wyróżnione

Kategorie

Pomóż nam

Accessibility Toolbar