Tytuł projektu: „Opieka wytchnieniowa dla dorosłych niepełnosprawnych w 2023”

Projekt jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego przyznanych Zleceniodawcy w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

Okres realizacji projektu: od 1 maja 2023 do 31 grudnia 2023

Opis zadania:

  • W ramach projektu zaplanowano świadczenie przez Stowarzyszenie „Dać Szansę” w Wadowicach usług opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu 5 dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawości w okresie 1 maja 2023 – 31 grudnia 2023. Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczyły osoby o wymaganych w konkursie kwalifikacjach.
  • Celem zadania jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad 5 dorosłymi z orzeczeniem o niepełnosprawności z terenu Gminy Wadowice poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, gwarantującej czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki i zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację w roku 2023.

 

Podsumowanie projektu:

W ramach projektu:
– objęto opieką wytchnieniową 5 osób niepełnosprawnych,
– objęto wsparciem 5 rodzin/ opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
– zrealizowano 974 godzin zegarowych wparcia na rzecz osób niepełnosprawnych.
Poprzez realizację zadania została osiągnięta zmiana społeczna: rodziny objęte wsparciem mogły lepiej zorganizować swoje codzienne życie i nauczyć się racjonalnie dzielić opiekę nad osobami niepełnosprawnymi z opiekunem/ pedagogiem; miały możliwość

Podziel się:

Wyróżnione

Kategorie

Pomóż nam

Accessibility Toolbar