Wiesz więcej – działasz skuteczniej II

Opis zadania:

  • Projekt dotyczy: zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2020 poprzez prowadzenie poradnictwa psychologicznego, finansowo/księgowego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych. Działania projektowe mają na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych z Powiatu Wadowice, Oświęcim i Sucha Beskidzka w dostępie do różnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej, co wpłynie korzystnie na zwiększenie ich aktywności zawodowej (obecnie i w przyszłości).
  • Stowarzyszenie zaplanowało aktywność punktu doradczego, który wymienione potrzeby grupy docelowej zaspokoi w formie stacjonarnej (w wymaganym reżimie sanitarnym) lub zdalnej (telefonicznej, on-line). Wsparcie będzie bezpłatne dla beneficjentów.
  • W punkcie będzie można uzyskać pomoc między innymi w zakresie: diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych, technicznego wsparcia w załatwiania spraw urzędowych, wsparcia psychologicznego, wsparcia finansowo-podatkowego.
  • Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie będą mogli otrzymać informacje związane z np.: edukacją dzieci niepełnosprawnych, kształceniem zawodowym osób niepełnosprawnych, możliwościami aktywizacji osób niepełnosprawnych po zakończeniu edukacji, możliwościami pozyskiwania dofinansowania na edukację/ rehabilitację/ wypoczynek.
  • Katalog spraw jest otwarty i będzie dostosowywany do zgłaszanych problemów. Przewiduje się, że wiele spraw będzie dotyczyć możliwości integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych w warunkach pandemii COVID-19. W razie potrzeby, punkt będzie kierował osoby niepełnosprawne do właściwych urzędów i instytucji, władz lokalnych, placówek oświatowych.

Projekt był dofinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 r.

Tagi:

Dać Szansę,rehabilitacja,Wadowice

Podziel się:

Wyróżnione

Kategorie

Pomóż nam

Accessibility Toolbar